“You never get a second chance to make a first impression” sies det…

240211-Will-Rogers-Quote-You-never-get-a-second-chance-to-make-a-first

You never get a second chance to make a first impression! Er et utrykk som kanskje flere har hørt. Hver eneste dag møter vi mennesker som du og jeg vurderer ut av et førsteinntrykk, ikke rent sjelden vurderer vi kanskje mange med et negativt.

Det er viktig å ikke glemme at ingen er faktisk bare det vi ser. Så kanskje vi skal revurdere og følge det innledende ordtaket; «You never get a second chance to make a first impression». Vi bør derfor se en gang til – og gjerne flere ganger. Det er så lett å gjøre seg opp en mening ved et første øyekast, og ikke rent sjeldent lar vi ofte vårt førsteinntrykk være det som preger møtet med den andre mennesker. Ikke rent sjeldent er førsteinntrykket feil ved at det bare gir oss et stykkevis og delt bilde fremfor et fullt og helt.

Som toppleder, konsulent sist men ikke minst som medmenneske er jeg engasjert på ulike arenaer profesjonelt og frivillig. Jeg møter ukentlig daglig medmennesker som opplever å bli vurdert av «You never get a second chance to make a first impression». Ikke rent sjeldent opplever de å bli vurdert på en negativ måte, kun basert på utseende eller førsteinntrykket som vi får i løpet av noen sekunder.

Det at jeg er så heldig å kunne jobbe i Fretex og være en del av Frelsesarmeen samt at jeg er så heldig å sitte i styret for Frelsesarmeens Rusomsorg gjør at det får se på nært det fantastiske arbeidet Frelsesarmeen driver hver eneste dag. Det gjør meg både ydmyk og stolt og det minner meg hver eneste dag på at vi må ikke la førsteinntrykket styre vår bedømming av andre mennesker. Ingen er nemlig bare det vi ser. Alle mennesker er så mye mer enn de problemene og utfordringene som en kanskje strever med i hverdagen. Det er først når vi ser forbi førsteinntrykket og lytter etter det som er bak, får vi får anledning til å ta del i andre medmenneskers drømmer og lengsler.

Utenforskap er en av de største utfordringer i dagens samfunn, og det er gjerne fordi vi dømmer andre mennesker til å være utenfor et A4 rammeverket som er blitt normen, fremfor å inkludere dem. La oss slutte å dømme andre ut fra et førsteinntrykk men heller se en gang til og å lytte en gang til. Ingen er bare det vi ser ved første øyekast.

Vi lærer tidlig at det finnes godt og ondt i verden, filmer og tv serier er ofte preget av det gode som skal rydde ut det onde i verden. I filmverden er det de gode heltene som redder verden, og skurkene er alle kjeltringene som er i fengsel. Men virkeligheten er ikke alltid slik. Det at noen havner i fengsel betyr ikke nødvendigvis at de er ond. Det er når du tar deg tid til å slå av en prat med samfunnets utstøtte som ikke har klart å finne sin plass i det A4 rammeverket som forventes at alle og enhver skal passe inni. Det er da en forstår at mange av de som blir sett på som samfunnets utstøtte er akkurat som deg og meg, men at mange av de har vært igjennom et helvete som ingen av oss kan sette seg inn i. Det unnskylder ikke flere av de ugjerninger de kanskje har gjort og som medfører at de i dag sitter i fengsel. Det handler om å kunne se forbi de feiltrinn de har gjort, alle og enhver trår feil iblant og noen trår mer feil enn andre. Men tenk over dette, hvilken suksessrik person har ikke fått både en og to og gjerne flere nye sjanser i livet før de har lykkes.

Husk at ingen er bare det vi ser ved første øyekast.

 

Leave a Reply