Vis din raushet

Som leder, coach og mentor predikerer jeg hele tiden viktigheten av å vise raushet for hverandre.

Raushet handler ikke om at du skal forventer akkurat det samme tilbake fra den personen som du viser raushet til. Tvertom, rausheten handler om nettopp ikke å forvente noe tilbake. Raushet handler om å se noe større, noe som er utenfor oss selv.

Jeg tror de fleste har et grunnleggende behov hvor vi ønsker å gjøre gode ting. Det gir oss en funksjon og en retning, og vi får en følelse av et fellesskap, som er essensiell for å opprettholde en bærekraftig verden. Jeg tror at de aller fleste mennesker har en slik, dyp erkjennelse, om at det er noe som er større enn dem selv, større enn enkeltindividene.

De fleste av oss, i alle fall jeg, gjør stadig vekk feil. Det største feiltrinnet vi kan gjøre, er ikke å trå feil. Vi er tross alt mennesker, vi trår alle feil i ny og ne og gjør dumme, egosentrerte ting. Personlig mener jeg at den største feil vi gjør er å ikke vise raushets med hverandres feil og mangler. Ingen er perfekt. Enhver svarer for seg selv.

– Raushet er å unne andre suksess.
– Raushet er å våge åpenhet.
– Raushet er å lytte til andre.
– Raushet er å våge å feile.
– Raushet er å tillate andre å feile.
– Raushet er å hjelpe andre.
– Raushet er å ta et skritt tilbake før vi dømmer andre.
– Raushet er å tilgi oss selv – og andre.

Leave a Reply