Verdien av å skape tillit

Som toppleder er jeg alltid på utkikk etter nye medarbeidere og da er det kompetanse, personlighet og innstilling til egen utvikling som står i fokus.

Så lenge man er motivert til å lære og utvikle seg, er man verdifull – uavhengig av alder, jeg vet om yngre folk i 30 årene som er så satt at man skulle tro de var 60, og jeg kjenner 60 åringer som man skulle tro var 30 år fordi de er så livlige og i vigør. Mens andre unge i 20 årene er langt mer modne og reflekterte enn de som kanskje er langt eldre.  Derfor kan man ikke vurdere folk ut fra alder utenom å ha møtt de.

Mangfold skaper gode team. Jeg er opptatt av mangfold og fellesskap for å skape gode team. Forskingen peker klart mot at mangfold øker verdien i en organisasjon. Jeg har flere ganger våget å satse på mer utradisjonelle ansettelser. Det har gitt meg et mangfold i flere ledergruppe som jeg opplever gir en merverdi i selskapet.

I dag består min ledergruppen av medlemmer i et aldersspenn fra 29 år og opp til 65 år. Dette opplever jeg som veldig positivt. Vi har mye å tilføre hverandre; yngre personer med en fersk utdannelse, eldre har mer erfaring og kan enklere navigere i en kompleks organisasjon. Jeg synes også det er en fordel at vi er litt forskjellige som personer som kan utfylle hverandre. Det er viktig å ikke omgi seg av kopier av seg selv.

Verdien av tillit er viktig for å skape, og opprettholde, tillit i et team når tempoet er høyt og kravene tøffe, samtidig som endringstakten er høy.

Som leder må du tro på dine medarbeidere. Alle kommer på jobb hver dag for å gjøre sitt beste. Og når noen har gjort noe bra, anerkjenn det. Jeg er kanskje noe utradisjonell, jeg mener man skal gi små daglige vitamin innsprøytning med ros, gjerne hver dag. Jeg sammenligner ofte ledelse med barneoppdragelse. Det handler ikke om at medarbeiderne oppfører seg som barn, men at ledelse er nødvendig i mange situasjoner i livet – ikke bare på arbeidsplassen. Ta for eksempler trusler. Mange tyr lett til dette når barna ikke vil det vi vil. På jobben er det et av mange virkemidler i fryktbasert ledelse. Et tankekors. Vi kommer lengst med det gode. Både oppdragelse og ledelse er sammensatte utfordringer, og det krever en stor grad av bevissthet og god vilje. For meg handler det om å gi mine medarbeidere mestring.

Som leder har du makt, og makt er innflytelse til å påvirke andre mennesker. Som leder er det lett å trå feil. Makt er både nødvendig og farlig på en og samme gang. Forskning viser at en av fem ledere er eller har klare psykopatiske trekk. Noe som er svært skadelig for både selskapet som helhet sist men ikke minst de medarbeidere som blir utsatt for en slik leder.

For meg handler det om å skape trygge omgivelser og være det eksempelet mine barn eller mine medarbeidere skal følge. Trygghet er viktig for oss mennesker, og fordi vi er flokkdyr ligger det dypt i oss at de flokkens leder som gir oss den tryggheten. På arbeidsplassen trenger vi derfor en leder som samler oss mot farer som svikende kundegrunnlag, ukultur på arbeidsplassen og nye konkurrenter. Hjemme beskytter vi barna våre mot alt det som kan true deres velferd. Alle har vi behov for å bli bekreftet. Ja, noe av det viktigste for oss mennesker er å bli bekreftet. Det er at noen ser deg, bryr seg om deg, verdsetter deg og gir deg positiv oppmerksomhet, men også korreksjoner. Jeg ønsker å bidra til at mine medarbeidere får oppmuntring, selvtillit, inspirasjon til å bli den beste utgaven av seg selv, fremfor å bli en dårlig kopi av noen andre. Jeg tenker det er viktig å la hver medarbeider få skinne i glansen av egne prestasjoner. Heller fokusere på deres styrker enn svakheter.

Det er viktig at de ansatte er trygg på sin leder. Jeg har blitt mer og mer bevist på ett ordtak som sier; «Choose Your Boss, Not Your Job».

Leave a Reply