Vær oppmerksom – Vis interesse – Spør mer


I dag den tiende oktober markeres Verdensdagen for psykisk helse i over 150 land. Tema for 2020 i Norge er «Vær oppmerksom – Vise interesse – Spør mer». Psykiske plager og lidelser er utbredt i Norge. I løpet av livet vil 30-50 prosent av befolkningen oppleve psykiske vansker av et visst omfang, ifølge Helsedirektoratets rapport fra 2015.

Dårlige ledere bidrar til stress på jobben som igjen bidrar til dårligere psykisk helse. Forskning viser at å redusere eller fjerne jobbrelaterte stressfaktorer kan gi opptil 30 prosent lavere risiko for utvikling av hjerte- og karsykdommer. Østlandsforskning viser til forskning i 2014 hvor hele 15 prosent av de langtidssykmeldte oppgir dårlig ledelse som hovedårsak til sykefravær. 20 prosent av de langtids-sykmeldte sier at det er konflikt på arbeidsplassen som er hovedårsaken til sykefraværet. Det forbauser meg til stadighet ikke bedriftsstyrer bytter ut topplederen oftere, eller at topplederen bytter ut mellomledere oftere når man kan se klare tegn enten til høyt sykefravær eller høy turn over. De fleste som har opplevd å ha en dårlig leder søker seg bort fra de organisasjonene. Jeg er sikker på at det er flere enn bare meg som har opplevd å bli syk av sjefen. Jeg hadde en gang en konsernsjef som ledet med frykt.

Det er på tide med å sette søkelys på dårlig ledelse som en del av psykisk helse, og få frem hvordan dårlige ledere bidrar til økt sykefravær og stress. Utfordringen er at lederens egne overordnede er ofte ansvarlige for rekruttering av lederen. De vil ofte ønske å bortforklare eller bagatellisere kritikk av lederen fremfor å innrømme at de har gjort et dårlig valg. De feier problemene under teppet og gir lederen mer tid. Igjen man er feige og vil ikke ta tyren med hornene og lar ting bare skure og gå. Det at hele 15 prosent av de langtidssykmeldte oppgir dårlig ledelse som hovedårsak til sykefravær er overraskende at ikke har fått mer media dekning.

God helse er FNs bærekraftsmål nummer tre, og en del av dette er god mental helse og livskvalitet. Ved dagens markering er målet større åpenhet om psykisk helseutfordringer. Samt at dette vil gjøre det lettere for personer å dele tanker med andre, styrke den psykiske helsen og skape et varmere og mer inkluderende samfunn.

Det sies at tid er penger. Men tid er også oppmerksomhet, å vise interesse, og det å bry seg. En ting er sikkert: Tid er verdifullt, noe vi ikke kan sette en prislapp på. Mange opplever at de har for lite av den. I en tid der vi får input fra mange hold, er ekte oppmerksomhet den fineste gaven man kan få og gi. Det er derfor det å gi av tiden sin noe av det fineste man kan gjøre.

I en hektisk hverdag er det lett at stress tar overhånd og det påvirker oss negativt. Vi lever i en tidsånd hvor alt skal skje fort og her og nå. Ikke rent sjeldent blir hverdagen fylt med alt for mange oppgaver og gjøremål. Når kravene og forventninger i hverdagen blir for store, fører det til at en går på akkord med seg selv, og vi «multitasker» for å rekke alt. Derigjennom kan vi fort miste fokus og nærvær til det vi holder på med hvor vi glemmer å være oppmerksom på hverandre.

Ordet «tilstedeværelse» kan linkes til nærvær. Å være er å være tilstede. Og hvem er vi egentlig dersom vi aldri er tilstede i oss selv, eller for eller med andre? Tilstedeværelse er bra og viktig for relasjonene våre, og er selve premisset for gode samtaler og det å kunne være der for andre. Det er lett å glemme at livet vi lever er her og nå – ikke i morgen eller neste uke.

Så du den uanselige og visne blomsten og den morkne tre stubben i veikanten, så du at vinden bare rusket i det ene treet midt blant mange, så du om menneskene du møtte på toget, bussen eller i trafikken, var de glade eller triste? Vi overser dem ofte fordi tidsklemma tar vårt fokus.

La oss alle vise litt mer oppmerksomhet og interesse for hverandre og bidra å bry oss litt mer❤

#verdensdagenforpsykiskhelse #psykiskhelse #spør

Leave a Reply