Tjenende lederskap

Tjenende lederskap

Tjenende lederskap, Jesus er mitt forbilde som leder. Han ga hele sitt liv som et forbilde som en tjenende leder. Han sa det også direkte:

”… og lederen skal være som en tjener.” Luk 22:24–27

Det at jeg sier jeg er selskapets daglige tjener er fordi jeg fordi jeg mener at mine medarbeidere er viktigere enn meg som leder. Det ligger kanskje ikke for alle å skulle stå i rampelyset, men jeg prøver å løfte frem mine medarbeidere og mine ledere å kunne få skinne. Når jeg driver med omstillinger og endringsledelse er jeg hele tiden på jakt etter ledere som vil bidra til noe mer enn sin egen utvikling. De må ville bidra til noe som er større enn seg selv.

I dag synes altfor mange ledere å karre seg til toppen og bli sittende der, og alt for mange ledere legger hele sin identitet i å være leder. Dette tror jeg er skadelig, livet er mer enn jobb!

Som endringsleder så er mitt viktigste fokus at bedriften selvsagt har en positiv bunnlinjen, har den en negative bunnlinje, så setter jeg inn en hestekur for å få selskapet i balanse. Samtidig må jeg jobbe med å skape en god arbeidsplass for mine medarbeidere. Her prioriterer jeg først og fremst de ansatte og deres utvikling, og da mine ledere som jeg ønsker skal være forbilder for resten av organisasjonene.

Terje Skriver var en klok mann, han lærte meg at jeg må prøve å forstå andre før jeg selv forventer å skulle bli forstått. Det å sette mine medarbeidernes og andre interessenters behov foran mine egne, altså tjenende lederskap handler om å få det beste ut av mine medarbeidere.

Dersom du som leder ønsker å få det beste ut av dine medarbeidere bør du altså opptre på en måte som gjør at dine medarbeidere opplever at du setter deres og andre interessenters behov for dine egne. Det er kanskje ikke enkelt å opptre slik, og mange vil synes det vanskelig å opptre som tjenere for sine medarbeidere.

Tjenende lederskap egner seg ikke for svake ledere. Det er en form som krever naturlig autoritet hos en leder. Videre kan ikke lederen ha sin identitet og trygghet knyttet til lederstillingen. Autentiske ledere er bevisst sin egen og andres moralske perspektiver, kunnskaper og styrker.

Etiske ledere er svært opptatt av å gjøre de riktige tingene og opptre etisk både som leder og ellers i livet. Det handler ikke om å ha egne interesser i ting. I de siste par årene har jeg vært engasjert for å bistå den Georgiske Ortodokse kirke til å etablere seg i Norge. Dette har åpnet flere dører politisk mellom Norge og Georgia, og ført til ulike bilaterale møter på øverste regjeringsnivå.  Så hvor i alle dager passer lille Glenn inn i bildet her? Jo jeg har ikke hatt noen egeninteresse, men bare hatt ett ønske til å bidra til at den Georgiske kirke skulle lykkes med å etablere seg i Norge. Det at jeg ikke har hatt noen egen interesse annet enn å bistå å hjelpe den Georgiske kirken ut fra et økumenisk fundament har bidratt at involverte parter har forstått at mitt eneste ønske var at de skulle lykkes. Dermed har dører åpnet seg fra øverste hold fra presidentmøter, møter med statsministre etc. Geistlige på øverste hold etc.

For meg handler tjenende lederskap å bygge andre gode og min interesse er at andre mennesker blomstrer og vokser og blir den beste utgaven av seg selv, fremfor en dårlig kopi av andre. Så må selvsagt andre bedømme om jeg klarer å løfte frem andre mennesker til å skinne

Leave a Reply