«Tale er sølv og taushet er gull» sies det.

Det sies at «Tale er sølv og taushet er gull»

Vrådal hytta

Taushet er et totalt eller relativt fravær av lyd. Begrepet skildrer det motsatte av bråk. Taushet er som null i matematikken, et fravær med en funksjon. Mange lurer på hvordan jeg kan være sosial og være med på mange ting, sent og tidlig. På den ene siden er jeg aktiv på den andre siden trenger jeg alene tid. Det er timene alene om morgningen eller om natten når alle i huset har lagt seg, jeg finner ro og får energi. Jeg mener at alle aktive mennesker bør søke stillhet til refleksjon.

Stillheten er overalt, en må bare legge merke til den, og tørre å være i den og føle på den. Men det koster å se seg selv i speilet. Mange frykter kanskje stillheten, men ikke glem at den kan gi deg noe, selv når du opplever den som trykkende og ubehagelig.

Det å observere sitt indre liv innebærer også ubehag, i møte med sitt eget ego. Jeg har innsett mine begrensninger, og at jeg er menneske på godt og mindre godt, akkurat som alle andre. Jeg har også en barndom, og jeg har også opplevd hendelser som har gjort meg sårbar. Å evaluere seg selv og andre gjennom å like eller ikke like, er ikke så viktig lenger. Det er alltid en grunn til ting er som de er.

Stillheten er ikke et tomrom, men et rom for bearbeiding av tanker og følelser. Mange mennesker synes stillheten er ubehagelig, og bruker støy til å distrahere seg fordi de er redde for stillheten. Det oppstår en spenning i stillhetens rom mellom den vi tror vi er og den vi er skapt til å være, mellom grunne og dyp. Livet blir rikere og selvbevisstheten større, når vi er stille. Stillheten tvinger oss forsiktig til å møte oss selv. Den hjelper oss til å starte sorteringen av det som tilhører oss. Opplevelsen av uvisshet kan fort bli forstrekket i stillhet men er ikke noe å frykte.

Jeg reflekterer ofte over de tilbake meldinger jeg får i løpet av en arbeidsdag, og da er stillheten til refleksjon viktig. Det gjøre det lettere for meg å lytte til det andre faktisk sier. Stillhet er ikke fravær, stillhet er nærvær av det vi mistet i alt bråket.

Det å kunne ha en relasjon til noen, hvor man bare kan være stille sammen uten at tausheten blir tyngende er godt. Det å kunne føle på nærhet uten ord er spessielt. Taushet gir mulighet til å skape dybde i relasjoner, enten vi snakker om relasjoner til andre mennesker, til naturen eller til vår Herre. Sist men ikke minst gir det oss en mulighet til å skape dybde i relasjonen til oss selv og lære vår egen karakter bedre å kjenne.

Vi opplever alle stillhet, men kanskje bare i små øyeblikk. Stillheten jeg får alene på kontoret om morgningen eller om natten når alle har lagt seg, bidrar til at jeg kan reflektere over tingenes tilstand. I stillheten ser jeg ofte ting med nye øyner. Stillheten virker som en katalysator for meg i krevende spørsmål. Jeg føler at jeg er mer til stede, og at jeg navigerer med en varhet gjennom dagen, der jeg lytter både utover og innover. Jeg slipper lettere tak i frustrasjoner og vanskelige ting.

Du trenger ikke forstå stillheten, bare bestem deg for å være stille – den vil gjøre deg godt. Jeg er ikke ekspert, men jeg øver meg hver dag på å vandre i stillhetens landskap

Leave a Reply