Selvrefleksjon

I dagens samfunn som er fiksert på at alt skal skje med en gang “NÅ, NÅ” mentalitet, er det vanskelig å finne tid til å sette seg ned og reflektere over livet.

Selvrefleksjon kan være den mest kritiske ingrediensen for å gjøre gode etiske valg i hverdagen. Som foreldre, toppleder og mentor fremmer jeg alltid viktigheten av selvrefleksjon til mine barn, ansatte og mentees. Jeg oppfordrer til selvrefleksjon og understreke betydningen av selvrefleksjon særlig innen medarbeider utvikling og mentoring.

Selvrefleksjon er som å se seg selv i speilet og beskrive hva du ser. Det er en måte å vurdere seg selv.

Refleksjon hjelper deg med å utvikle dine ferdigheter og vurdere effektiviteten din, i stedet for bare å fortsette å gjøre ting som du alltid har gjort dem. Det handler om å stille spørsmål på en positiv måte, hva du gjør og hvorfor du gjør det, og deretter avgjøre om det er en bedre eller mer effektiv måte å gjøre det på i fremtiden.

Selvrefleksjon er prosessen med å gi oppmerksomheten til hva som skjer i livet ditt på en oppmerksom og åpen måte. Selvrefleksjon handler om å skape selvbevissthet. Så mange av oss fokuserer på å komme foran at vi ikke nødvendigvis tar deg tid til å reflektere over hva som skjer her og nå.

Refleksjon gir hjernen en mulighet til å ta en liten pause midt i kaoset, utrydde og sortere gjennom observasjoner og erfaringer, vurdere flere mulige tolkninger og skape mening. Denne betydningen blir læring og utvikling.

Selvrefleksjon er nøkkelen til læring og utvikling som menneske.

Leave a Reply