Selvinnsikt og det å kjenne seg selv er nøkkelen til gode relasjoner i livet

selvinsikt

Som leder kan jeg mene og synes så mye jeg vil om min egen lederstil. Det er medarbeidernes vurdering som avgjør om ledere lykkes med å engasjere sine ansatte til fremragende prestasjoner eller ikke.

På mange måter har oppdragelse og ledelse mange felles trekk, som foreldre og ledere må vi gå foran som en troverdig rollemodell. På samme måte som en skal gi motivasjon til våre barn gjennom å vise eksempel må vi la det være rom for at barna kan få feile og likevel ikke føle seg mislykket om man feiler. Som ledere må vi jobbe for at den enkelte utviklingsmuligheter.

Vi må skape rom for at det kan skapes rom til å utfordre etablerte og vedtatte sannheter uten at når en blir utfordret som leder eller medarbeider går i forsvarsposisjon. Det som var en riktig avgjørelse i går, er ikke ensbetydende med at det er det i dag.

Alle og enhver kan gjerne reflektere over det med økt selvinnsikt, både vi som enkelt individ og sist men ikke minst i rollen vår som ledere eller foreldre.

Både som medarbeider og leder er det viktig at vi søker videre i vårt «indre jeg», det betyr at vi har god forståelse av egne behov, følelser, evner og atferd i tillegg til å være proaktive i vår mestring av utfordrende situasjoner. Eksempelvis hvorfor mener jeg det jeg mener, hva er bakgrunnen for det jeg tenker og står for?

Theodore Roosevelt sa det så godt:” Den viktigste enkeltfaktoren i formelen for suksess, er å vite hvordan man forholder seg til andre mennesker”

«Å møte seg selv i døren» Smak litt på ordet. For meg betyr det å konfrontere meg selv med mine holdninger og standpunkter og handlinger. Omgivelsene våre er som et speil for oss hvor vi kan studere og se våre reaksjoner på de holdninger og handlinger vi har i livet. Dette er en prosess som starter ved fødselen av og varer livet ut. Selv om prosessen er livsvarig, kan det virke som om det ikke alle som lærer noe særlig av den. I dagens samfunn er det lett å ty til tastaturet hvor vi spyr ut edder og galle på de som har «falt» og gjort noe utrolig dumt. Alle så har vi hørt om lignelsen om å se splinten i din brors øye, mens bjelken i vårt eget enser vi ikke en gang. Det er så lett å kritisere bagateller hos alle andre, mens kanskje det er oss selv vi i større grad må se på? Vårt eget liv, våre egne holdninger og våre egne handlinger fremfor bare å se på vår neste. Kanskje må jeg endre min holdning til å nå inn, hva kan jeg gjøre annerledes fremfor bare å kritisere det som ikke fungerer.

Gjennom å se oss selv i speilet og søke innsikt i oss selv fjerner vi selvopptatthetens glansbilde av oss selv. Det er en arbeidsprosess og søke og «kjenne seg selv».

Å lære å kjenne seg selv er utgangspunktet i en indre reise og arbeid med vår selvinnsikt og menneskelige utvikling. Selvinnsikt vokser frem hvor vi kan omgås gode venner som vil oss vel. Det forutsetter at vi har en samtale gående om hvordan vi i samspill med hverandre påvirker hverandre som mennesker. Vi må være villige til både å oppvurdere og nedvurdere de ulike sider ved oss selv. Selvinnsikt avler ydmykhet i forhold til egen fortreffelighet og ufeilbarlighet. Og den danner grunnlag for toleranse overfor og barmhjertighet med våre medmennesker. Selvinnsikt er en frukt som bare kan høstes dersom vi er villig til å gå i oss selv og se på oss utenfra. Husk at uten lys er der intet mørke, og intet mørke uten lys.

Selvinnsikt handler om å bli kjent med egne følelsesmessige reaksjoner, hva er det som driver oss, hva er det som motiverer oss i våre handlinger. En viktig del er å forstå og kjenne våre egne drivkrefter. Uten denne innsikten kan vi som mennesker være uforutsigbare og utløse uhensiktsmessige reaksjoner hos oss selv og sist men ikke minst hos andre. Husk at glede er en fornybar ressurs som produseres ganske enkelt ved egeninnsats: å nyte et øyeblikks nærhet, en samtale som rører sjelen, et smil på butikken og kanskje en hjelpende hånd. Valgene er mange og vi er fri til å velge dem, fri til å velge å glede oss.

 

Leave a Reply