Refleksjon: Topplederskap, Lederskap og Profesjonsstudiet i Teologi

I går ble jeg spurt hvorfor jeg i alle dager valgte å ville studere teologi på deltid.

Her er mine refleksjoner rundt dette teamet.

I min karriere som toppleder har jeg alltid vært drevet av lysten til å lære og vokse. Dette er noe som har ledet meg til å påta meg en ny utfordring som har reist noen øyenbryn: jeg har bestemt meg for å påbegynne et deltids profesjonsstudium i teologi. Selv om dette kan virke som et uvanlig valg for noen, ser jeg en dyp sammenheng mellom toppledelse, lederskap og teologisk studie. Jeg har allerede opplevd fruktene av utdanning som et middel til faglig og personlig vekst gjennom mine tidligere studier, og jeg ser frem til å utforske hva teologi har å tilby.

Tidligere studerte jeg 14 år på deltid samtidig som jeg har jobbet, men likevel fullført mine studier på normert tid. Min utdanningsreise begynte med et diplom i Supply Chain Management ved Handelshøyskolen BI. Deretter fortsatte jeg med en Advanced Diploma in Management, etterfulgt av en Master of Business Administration. Til slutt avsluttet jeg med en doktorgrad i TIPS-modellen The TIPS methodology (tipsmodel.org), et omfattende rammeverk for innovasjons- og transformasjons ledelse.

Med denne brede og varierte bakgrunnen har jeg lært at hvert studiefelt har unike perspektiver å tilby og kan forbedre en leders evne til å forstå, forvalte og lede. Jeg ser frem til å utforske hvordan teologi kan legge til i denne mosaikken av kunnskap og erfaring.

Teologi er et felt som setter søkelys på forståelsen av moralske verdier og etiske normer. Som leder konfronteres jeg kontinuerlig med komplekse og etiske dilemmaer. Fra mitt perspektiv gir teologistudiet gir et rammeverk og filosofiske konsepter for å navigere i disse utfordringene.

Teologiens hovedfokus på menneskelige relasjoner og fellesskap er også relevant for lederskap. Det understreker betydningen av empati, forståelse og rettferdighet i håndteringen av menneskelige relasjoner – egenskaper som er avgjørende for effektiv ledelse, sist men ikke minst bærekraftperspektivet.

I toppledelse kan teologi fremheve betydningen av visjon, misjon og verdier i en organisasjon med fokus på bærekraft. Det vil også understreke viktigheten av å leve og arbeide i tråd med disse verdiene.

Likevel er det viktig å anerkjenne at det er utfordringer ved å kombinere disse feltene. Studiet av teologi kan informere og forme en leder, men denne kunnskapen må suppleres med moderne ledelsesteorier og praktiske ferdigheter, noe jeg har tilegnet meg gjennom min tidligere utdanning.

Som leder, ser jeg frem til å utforske teologiens bidrag til ledelse gjennom mitt profesjonsstudium på deltid. Jeg er spent på å se hvordan det vil berike min forståelse av etikk, verdier og menneskelige relasjoner, og hvordan det vil forme mitt lederskap og organisasjonens kultur i fremtiden.

#videreutdanning#profesjonsstudie#teologia#nyekompetanse#personligutveckling

Leave a Reply