Ønsker du langsiktig suksess i liv og i din karriere? Velg integritet

kubiske sten

Det er interessant for meg hvor mye vi mennesker noen ganger har en tendens til å overkomplisere privatliv og karriere. Jeg har alltid behandlet dem som uadskillelige, hovedsakelig fordi jeg aldri har vært en stor fan av å komplisere hverken min karriere eller privatliv.

Det å opptre sannferdig er like bra privat som i din karriere. I mitt våpen har jeg valgt mitt livsmotto; Veritas, Fides, Sapientia = Sannhet, Tro og Kunnskap.

Sannferdighet er nøkkelen til ethvert fundament, min tro på Gud og sist men ikke minst kunnskap.

Jeg har vært heldig og hatt en del flaks i livet mitt. Allerede i ung alder ble jeg tidlig leder. Allerede i en alder av 21 år fikk jeg stilling som adm. dir i ett ASA selskap (Allment Aksjeselskap).  Jeg prøver derfor og legge tilrette for unge dyktige mennesker som jeg møter på min livsvandring. Det første jeg ser etter er ydmykhet, modenhet og at de er lagspillere. Unge må være frimodige og ha tro på seg selv, men de må ikke være fylt av seg selv!

Jeg har også vært deltidsstudent i 15 års perioden i tidsrommet 2001 – 2015, hvor jeg har gått hele veien og oppnådd den høyeste akademiske graden som kan oppnås, doktorgrad. Dette har jeg gjort i tillegg til fullt arbeid på dagtid og familieliv. I denne tidsperioden har jeg måtte ta flere store beslutninger som påvirker mange menneskers liv, inkludert mitt eget og familien min sin.

I alle disse årene har jeg jobbet med mitt indre JEG når jeg har stått foran store og vanskelige beslutninger. Dog har jeg aldri kompromittert med min egen samvittighet for å oppnå noe mål, ei heller har noen bedt meg om det.

Gjør deg opp en mening om livet

Opp gjennom livet har jeg hatt to dyktige mentorer. Jeg har blitt lært opp til at det er bedre å gjøre seg opp en mening om ting på hva jeg vil og ikke vil gjøre FØR jeg er i en situasjon. Når du er der, er det for sent å tenke på det. Stress og press vil trolig få deg til å foreta en dårlig beslutning. En god venn sa en gang til meg, du må se på livet og de utfordringer som dukker opp som ett parti sjakk. Spill ut scenariene så godt du kan på forhånd, test og øve på ulike scenarier, kun da kan du møte en tøff og hard vinternatt.  La det aldri bli personlig selv om det kan være vanskelig. Jeg snakker av erfaring, det er vanskelig å ikke la ting bli personlig når det går på din egen personlighet. Men gi slipp på det, hvis ikke vil bitterhet ta overhånd og du har tapt uansett.  Tenk deg at du blir bedt om å gå på akkord med din egen samvittighet og din fornuft. Vil du gjøre det? Er det riktig? Gjør det deg urolig? Praktiser og øv og si nei til de tingene du er sikker på at du ikke kan delta i. Terje Skriver var en klok mann, han lærte meg at nøkkelen til suksess ligger i å forstå andre før en selv forventer å bli forstått.

Å gå på akkord med ting som du ikke er komfortabel med å gjøre endrer sjelden bra. Du kan slite med natte søvnen, er løsningen du vurderer ulovlig, kan du havne i fengsel. Ofre aldri din tro, din oppriktighet og gå aldri på akkord med din egen samvittighet for noen.

Det å prøve å forstå andre før du selv skal bli forstått gjelder også innen strategi. Tenk på alle mulige eventualiteter, og gjør deg opp en mening før du står i en situasjon du ikke ønsker å være i.

Vær forsikitig hvem du omgås

Det er et ordtak som sier at “dårlig selskap ødelegger god moral.” Heldigvis er motsatt også sant. Store og gode personligheter kan løfte deg til nye høyder. Velg smart. Jeg har vært velsignet de siste årene for å være aktiv i Bragernes Kirke med de flotteste og beste menneskene.  Kapellan Per Erik Brodal i Bragernes Menighet, er en av de flotteste personene jeg vet om. Vi  har masse til felles, selv om vi er uenig på mange område deriblant  politisk. Selv om vi ikke ening i alt, har vi har en dyp respekt for hverandres syn, og vi har en dyp forpliktelse til å gjøre det som er riktig og godt.

Vær forsiktig. Vær oppmerksom på signalene som folk sender av når de er villige til å gjøre alt for å nå målet sitt. Hvis du merker at noen er villig til å gå over lik for å oppnå sine mål, løp så fort du kan.

Vær snill og vis empati og sårbarhet

Det er en misforståelse i forretningsverden at det å være snill og sårbar er ensbetydende med å være svak. Dette er selvsagt ikke korrekt. Faktisk er det en åpenbar styrke å være snill og vise empati og sårbarhet. Dette betyr ikke at ikke snille og gode mennesker gjør feil, vi er tross alt mennesker, og det er menneskelig å gjøre feil og urett. Vi kan alle si ting vi ikke mener, men gode mennesker innrømmer sine feil og ber om tilgivelse for sine feil.

Så har vi alle dårlige dager inni mellom hvor vi alle gjør feil og ikke klarer det riktig.

Vær ydmyk

Du kan ikke lære av andre hvis du allerede tror at du vet alt. Jeg anser meg selv som en rimelig oppegående person. Jeg har to mastergrader og en doktorgrad og to tiår med erfaringer innen endringsledelse i større organisasjoner og bedriftsstyrer. Men jeg kan fortelle deg at jeg lærer nye ting hver eneste dag. Jeg er heldig og vært heldig hvor jeg har fått muligheten til å ha dyktige mentorer, og å jobbe sammen med smarte mennesker som tar seg tid til å lære meg hva de vet. Det er jeg evig takknemlig for.

Gjennom hele min karriere og mitt private live har jeg bygd langsiktige relasjoner med mennesker som jeg har møtt på min livsvandring. Ydmykhet er en annen av de attributter som får en dårlig rating i dag. Det kan se ut som svakhet til du ser det på jobben. Løven trenger ikke å bevise seg selv eller snakke om hvor sterk eller fantastisk han er. Du burde heller ikke. Min mentor gjennom 12 år lærte meg å lytte dobbelt så mye som jeg snakket. Han sa alltid det var en grunn til vi har to ører og en munn. Hør mer. Å kjenne at menneskene rundt deg har sin egen unike kunnskap og gaver, og la dem gi av seg selv. Det handler om å være genuint interessert i mennesker og ikke late som om du er det. Det er mer en nok av toppledere som later som om de er interessert i mennesker. Men det de er interessert i er å fremheve seg selv og sitt og sin agenda for å nå sine mål fremfor løfte frem andre og bygge andre opp!

Leave a Reply