Ny som leder

Ny som leder

I hele dag og i kveld, tirsdag 6. februar 2018 har jeg hatt gleden av å delta på Assessits Lederkonferanse og kåringen av Årets Unge Ledere. Selv hadde jeg gleden av selv å være blant de hundre mest lovende unge leder kandidatene i 2016.

Årets Unge Leder ble Trygve Håkedal, på andre plass kom Caroline Rathem og Lise Petterson stakk av med tredjeplassen. Bare å gratulere så masse til alle tre!

Nye og unge ledere har mye å bidra med, men noe av det første en ung leder må lære seg, er at selvinnsikt er viktigere enn selvrealisering.

Ydmykhet og raushet (https://www.dr-glennhole.org/vis-din-raushet/) er noe av det viktigste du kan ta med deg inn i din første lederjobb.

Som ny og ung leder kan det hende at man er svært konkurranseorienterte og styrt av ytre impulser som karriere og status. Husker selv fra min første leder stilling hvor jeg ville gjennomføre alt på en gang, og trodde alt måtte innfris med en gang.

Ikke rent sjelden ser man også at man som ny og ung leder presser seg og andre for langt. Manglende erfaring kombinert med behovet for å bevise at man duger, kan være ødeleggende både for deg selv og sist men ikke minst for de man er satt til å lede.

Som ung og ny leder har man et enormt behov for tilbakemelding og rettledning, i alle fall hadde jeg dette.  Jeg var derfor tidlig ute med å skaffe meg en mentor. Allerede i 1998, hadde jeg skaffet meg en mentor, og den gangen var det ikke mange som hadde dette. I fra 1998 – 2011 hadde jeg gleden av å ha tidligere konsernssjef i Statkraft Bård Mikkelsen som mentor og sparringspartner. Vi møttes en gang i måneden gjennom alle disse årene. Bård hjalp meg til å korrigere kursen og sette realistiske mål. Hadde det ikke vært for han så hadde jeg nok aldri hatt den lange akademiske utdannelsen jeg har endt opp med i dag.

Bilderesultat for mentor

Skal man ansette noen unge lederspirer er det viktig at den overordnede lederen tar ansvar og følger opp den nye lederen.

Som leder bør man tilby hjelp og oppfølging, man må være tydelig på at em er tilgjengelig og vise at man er engasjert og interessert. Samtidig bør man ikke gripe inn i utide. Man skal coache den nye lederen, ikke detaljstyre. Videre tenker jeg at det er viktig å sette opp tydelige og konkrete mål som er realistiske i forhold til hva som er rimelig å forvente. Mentorship er også noe som jeg personlig brenner sterkt for. Har derfor selv vært mentor i 8 år, både gjennom Handelshøyskolen BI, Høgskolen i Sør Øst Norge og gjennom University of East London, i Storbritannia.

Som ny og ung leder er det alfa og omega å få en dyktig overordnet leder med tid og engasjement. Jeg vil nesten si at den som har en dyktig rollemodell har trukket vinnerloddet i lederkarrieren. Får man derimot en overordnet som har nok med sin egen kaotiske hverdag, kan en dyktig mentor være løsningen. En mentor kan være en nyttig løsning uansett.

En mentorens rolle er å gi støtte, oppfølging, konstruktiv tilbakemelding og å bidra med sine erfarne perspektiver på ledelse. Selv skal jeg i morgen ha møte med min mentee gjennom Høgskolen i SørØst Norge. Din mentor kan gjerne være en i samme bransje, men trenger på ingen måte være dette. Det er viktig at det er en moden samtalepartner med erfaring. En som kan hjelpe den nye lederen å rydde opp i tankene. Ut fra egen erfaring hadde jeg stor nytte og glede av min mentor.

Så hva gjør du som ny og ung leder dersom du verken har en engasjert overordnet eller får en klok mentor?

Da bør du finne personer i organisasjonen som du har tillit til og som kan gi deg tilbakemeldinger på hva du gjør bra og hvordan du kan gjøre det bedre. Slike tilbakemeldinger er viktige for å oppleve trygghet og mestring i lederrollen. Å delta på gode lederutviklingsprogrammer er også meget nyttig i denne fasen.

Nesten ingen går rett fra skolebenken til lederstolen. De fleste har jobbet med faget før de får ansvar for å lede andre. Det å ha fagkompetanse er en viktig ballast som leder, og blir tillagt stadig større vekt. Men rollebyttet fra fagperson til leder kan være utfordrende. Selv har jeg mer eller mindre i hele min karriere skiftet mellom å være leder og fagperson. For meg har det vært ett bevist valg fordi jeg ikke har villet mistet kontakten med et faglige.

Å være leder innebærer å ta på seg en rolle med mange ansvarsområder. Som fagperson kan jeg konsentrere meg om å bygge egne styrker og ferdigheter.

Bilderesultat for leadership

Du bytter identitet! Som fagperson har utfordringen vært å løse oppgaver relatert til faget. Som leder skal du oppnå resultater gjennom andre. Din identitet skal ikke lenger være knyttet til å løse dine egne oppgaver. Ikke alle takler dette. De blir hengende igjen i sin gamle fagrolle fordi det er der de finner trygghet. De fortsetter å tenke detaljorientert mens de egentlig burde løfte blikket og forsøke å se helheten.

Som leder må du stole på at andre gjør jobben sin, samtidig som du tillater at de gjør det på sin måte. Detaljstyring er lite motiverende og fører kanskje til at du mister dyktige folk. Det er en dårlig sirkel. Selv om du er faglig dyktig må du som leder være ydmyk nok til å se at andre kanskje gjør ting bedre enn du selv, og være glad for det. Det å ha gode folk som jobber for deg gjør lederjobben enklere.

Det å bygge tillit er noe av det viktigste man kan gjøre som ny ung leder. Ingen er verdensmester fra dag én. Derfor bør man som nye ledere møte organisasjonen med ydmykhet.

En leder har ikke lenger automatisk makt og tillit i kraft av sin posisjon. Det må bygges over tid. At man klarer det er vesentlig for å få ting gjennomført. Som ny leder vil man gjerne vise at man oppnår resultater, men mitt råd er å være tålmodig og ydmyk hvis du vil lykkes. Bli kjent med organisasjonen og menneskene som jobber der før du gjør store endringer.

For noen er det en kjempeutfordring å vise slik tålmodighet, og jeg snakker av egen erfaring, mens andre kan gå for varsomt frem. Du må også vise handling og gjennomføringsevne. Det er en balansegang og da er vi tilbake til dette med å søke råd hos andre hvis du er i tvil om hvordan du skal opptre.

Som ny leder må man bruke tid til å snakke med folk og forstå hvordan organisasjonen fungerer og hva det er folk er opptatt av. Selv er jeg nå ny leder i en ny organisasjon, selv om jeg har flere år som leder. Jeg bruker derfor nå mye tid for å reise rundt for å møte folk og finne ut hva de ansatte er opptatt av, og hvilke forventninger de har. Jeg ønsker å lære meg hvordan organisasjonen fungerer og å bli kjent med kulturen. Deretter ville jeg prioritere hvilke oppgaver jeg skal gripe fatt i sammen med min ledergruppe og min styreleder og sist men ikke minst hvordan vi i felleskap skal gripe fatt i de utfordringene som finnes.

Relatert bilde

Til alle de som er lederspirer og ønsker å lykkes i sin første lederjobb, vil jeg bare gjenta viktigheten av å ha god selvinnsikt, gode mellommenneskelige ferdigheter og forståelse for organisasjonskulturen. En god leder må forstå sine egne følelser og ha evnen til å sette seg inn i andres situasjon. Videre må man være åpen for konstruktiv kritikk, samme hvor tøft det kan være.

Men selv om man ikke lykkes i sin første lederjobb betyr ikke det nødvendigvis at man er en dårlig leder. En god leder kan kunsten å reise seg igjen. Det kan være en god erfaring å ta med seg videre på sin reise.

Lykke til på din reise som leder!

Leave a Reply