Noen ganger må vi også justere kursen for å kunne nå målet som ligger der fremme og bruke litt lenger tid

fyrlys

Det er i motgang og oppoverbakker det går oppover, selv om det kan være vanskelig å forstå og se dette når man står midt i utfordringene.

 

Av og til må vi ta en fot i bakken og kanskje justere kurs for å kunne nå målet vårt både privat og i jobbsammenheng.

Det er viktig at man ikke ser på motgang som et nederlag, og tenker at nå er alt håp ute. Det kan se svart ut der og da, men det er i nedgangstider og utfordrende tider vi ser innovasjonstakten i samfunnet øker. Da blir man blir tvunget til å finne nye muligheter og løsninger og gjøre ting på. Man må aldri gi opp, men man kan endre kurs eller hastighet og forsøke å nå målet på en annen måte. Selv om målet er fastlagt så kan reisen til målet endre seg. Noen ganger må man sette på vent de tingene som man hadde sett for seg å gjøre nå. Det er ingen skam i å skrote en idé for å gi rom til en ny. Det handler om hvilket perspektiv man velger å ha når det butter imot.

Det er i krevende tider man ser hvilket kaliber ledere er laget av. Som leder må en vurdere hvordan man velger å se på ting. Det at man tvinges til å tenke nytt bidrar til at man kan få nye perspektiver som kan bidra til å åpne nye dører man ikke hadde sett for seg eller tenkt på før.

Å være leder er utfordrende i seg selv, og ekstra tøft kan det være i vanskelige tider.
Det er menneskelig å tenke at dette går ikke. Man må prøve å snu tankegangen og i stedet tenke: Dette går ikke som planlagt, hva kan vi gjøre annerledes selv om målet ikke er endret. Kanskje må vi bruke lenger tid på å nå målet. Som ledere må vi rekalibrere og prøve å se ting med nytt perspektiv. Det at noe ikke går som planlagt betyr ikke at ting skrinlegges, eller at vi må gi opp. Noen ganger må vi utsette ting og justere kursen for å nå målet. Som med alt i livet er det viktig å ta lærdom av det som har skjedd bakover i tid, men fokusere framover.

Som leder er det viktig med åpenhet og realisme. Jeg har tidligere ledet flere store omstillinger med stor suksess. Åpenhet og realisme har for meg vært viktig. Ingen er tjent med at man fornekter en vanskelig situasjon eller unnlater å se de negative konsekvensene av de valgene man gjør. Det er om å gjøre å ha styrke til å se situasjonen i øynene og den vanskelige situasjonen man kanskje befinner deg i. Det er tross alt den eneste måten man kan ta inn over seg en utfordrende situasjon. Det er først da vi kan prøve å endre situasjonen til noe bedre.

Det handler om å sette et realistisk bilde, det er helt nødvendig for å løse utfordringene. Vi må åpne perspektivet og se etter nye muligheter. Perspektivet vi velger å anlegge avgjør hvilke muligheter som ligger i situasjonen. Perspektivet er det aller viktigste. Utvikling skjer der vi ser muligheter når begrensninger kan virke mer naturlig. Det handler om å komme videre.

Det er som med alt i livet, dersom vi snubler i første forsøk på å nå målet, handler det om å ikke gi opp. Som et lite barn som har akkurat lært seg å skal gå, snubler ofte ved første forsøk, og da handler det om å ikke gi opp, men å reise seg igjen og prøve på nytt. Vi må se framover mot målet og fokuser på jobben som skal gjøres, og at vi kanskje må bruke litt lenger tid på å nå målet enn vi hadde planlagt. Noen ganger må vi også justere kursen for å kunne nå målet som ligger der fremme, og det handler om å miste målet av syne selv om vi må justere og endre kursen for å nå målet.

Leave a Reply