Natt til i dag stilte vi klokken atter en gang 1 time tilbake – hva er 1 time egentlig? Jo, det er tid. Så hva er tid?

Natt til i dag, søndag 25. oktober 2020 stilte vi klokken atter en gang 1 time tilbake, dermed fikk døgnet en time ekstra. Mange vil nok si; «hva vi skal med en ekstra time i 2020», året så langt kan nærmest kan betegnes som annus horribles med covid19 pandemien på full framgang verden over. Pandemien har ført til betydelig børsfall, konkurser og økt arbeidsledighet verden over.

Så vi trengte kanskje ikke 1 time ekstra i år. Men hva er 1 time? Jo, du vil kanskje svare det er 60 minutter som igjen er 3600 sekunder.

Men hva er 1 time egentlig? Jo, det er tid. Så hva er tid?

Norsk leksikon beskriver tid som: «Tid måles som differansen mellom to tidspunkter. Er det spørsmål etter tid på døgnet, benytter man en klokke som viser tid siden midnatt; spørres det etter en dato, trenger man en kalender for å finne antall døgn siden nyttår; og spørres det om slaget på Stiklestad og man får svaret 1030, så er det målt i år etter Kristi fødsel»

Tid er med andre ord et abstrakt begrep som hovedsakelig benyttes som en betegnelse for konstante bevegelse fra fremtid til nåtid til fortid. Snakker vi om tid som tidspunkt måles den i år, måneder, uker, dager, timer, minutter og sekunder, og kan angis ved klokkeslett.

Ofte hører vi folk sier; «Det fikk jeg ikke tid til, tiden strakk ikke til».

I natt fikk vi alle litt ekstra tider til disposisjon, vi fikk alle 1 time ekstra, hva vil du denne ekstra tiden til?  

Er det slik at den tiden bare går?…… eller kanskje kommer tiden til oss? For 25 år siden hadde jeg en samtale med en venn om hva tid er. Er det slik at vi alle oppfatter tiden likt? Går tiden likt overalt i universet? Tiden er noe vi alle holder øye med. Vi ser oppjaget på klokken om morgenen, få matet ungene og komme oss ut av døren for å rekke jobben eller det vi må rekke i tide. Vi feirer fødselsdag når vi er blitt et år eldre, og begraver våre kjære når de har lagt ned sitt jordiske arbeid og deres tid er gått ut.

Hva er egentlig tid?

Tid kan faktisk ikke defineres, det er mange som har forsøkt seg, deriblant den Albert Einstein. Selv om tiden er et begrep, er det vanskelig å definere eksplisitt hva det er. Tiden ble født sammen med universet. Da universet ble født hersket det en stor grad av orden, det vil si at man kunne beskrive universets tilstand med ganske få opplysninger. Men universet ble etter hvert mer og mer komplekst, med galakser, stjerner og planeter. Tiden går langsommere for objekter i bevegelse. Universet som helhet har altså en universell tid, som skrider fremover etter hvert som rommet utvider seg, men det finnes også et annet tidsbegrep, den lokale tiden. Den tiden varierer fra objekt til objekt, avhengig av hvor raskt de beveger seg i forhold til omgivelsene, noe som er beskrevet i Einsteins relativitetsteori.

Tiden går for eksempel langsommere for en person som reiser ut gjennom rommet enn for mennesker på jorden. Ifølge relativitetsteorien kan det eksistere såkalte ormehull, som er en slags kanal eller snarvei mellom fortid og nåtid. Men det som er mulig i teorien, er ikke nødvendigvis realiserbart i praksis. Tiden er mer enn hva vi er i stand til å måle, analysere og kvantifisere. Universet flyter i sykluser i stedet for å følge en sti av lineær fremgang. Vi kan ikke si at naturen skal oppføre seg som ligningene er. Det er omvendt, ligningene skal oppføre seg slik naturen gjør det.

Tiden fortsetter å komme til meg slik jeg ser det og som kan brukes til noe godt.

Så fremfor å se på den ekstra timen vi har fått i år som en ekstra belastning, ønsker jeg å bruke tiden min samt den ekstra timen vi fikk i natt til å si; noen oppmuntrende ord, bidra til at andre opplever økt selvtilliten, være en inspirasjon til de mennesker rundt meg. Slik at de er i stand til å oppdage sitt sanne potensial og bli den beste utgaven av seg selv, fremfor å bli en dårlig kopi av noen andre.

Alle har vi behov for å bli bekreftet. Ja, noe av det viktigste for oss mennesker er å bli bekreftet. Det handler om at noen ser oss, bryr seg om oss, verdsetter oss og gir oss positiv annerkjennelse. Gjennom mitt engasjement i St. Hallvard jobber vi med å fremme gjensidig forståelse, respekt og rettferdighet mellom mennesker og dannelse av menneskelig og åndelig lederskap. Sist, men ikke minst på å kunne utøve nestekjærlighet, og gjøre et forsøk på å utgjøre en forskjell. Å utgjøre en forskjell i verden kan virke som en enorm oppgave, men alt det som trengs, er å utgjøre en forskjell i ett enkelt menneskes liv. Plutselig er det som virker smått og ubetydelig med på å utgjøre en forskjell, sakte, men sikkert blir verden til et bedre sted. Så la oss bruke den ekstra tiden vi fikk i natt på tross av et annus horribles år så langt med covid19 til noe positivt. Vi går med stor sannsynlighet med den kommende uken i møte med ytterligere nasjonale innstramninger grunnet betydelig oppblomstring av Covdi19. På tross av mulige ytterligere innstramminger, la vi bruke tiden til å oppmuntre hverandre og gi hverandre positiv oppmerksomhet i en uoversiktlig og urolig tid.

Leave a Reply