”Mennesker hater ofte hverandre fordi de frykter hverandre. De frykter hverandre fordi de ikke kjenner hverandre. De kjenner ikke hverandre fordi de ikke har kontakt med hverandre. De har ikke kontakt med hverandre fordi de lever atskilt.” Martin Luther King jr.

3uLFc0k2_400x400

Etter gårsdagens hendelser vil jeg sitere; Martin Luther King jr.

”Mennesker hater ofte hverandre fordi de frykter hverandre. De frykter hverandre fordi de ikke kjenner hverandre. De kjenner ikke hverandre fordi de ikke har kontakt med hverandre. De har ikke kontakt med hverandre fordi de lever atskilt.”

Vi ser i dag en voksende bølge av intoleranse og hatbasert vold som er rettet mot ulike trosretninger verden over. Jøder er blitt myrdet i synagoger, kristne er blitt drept i bønn, og kirker er blitt satt i brann, og muslimer er blitt skutt ned i moskeer.

Bak disse forferdelige angrepene deriblant gårsdagens hendelser ligger en stadig mer avskyelig retorikk mot det ukjente. Ulike kommentarfelt i sosiale medier flyter ofte over med hatretorikk som sprer seg som ild i tørt gress. Ulike fordommer spres i løpet av noen sekunder verden over. Et hvert demokratisk samfunn må mobilisere mot hatretorikk av alle slag.

Hatretorikk er et angrep på toleranse, inkludering, mangfold og selve essensen av et demokratisk samfunn. Hat undergraver sosial samhørighet, oppløser felles verdier, sist men ikke minst kan dette legge grunnlag for å rettferdiggjøre vold mot ulike mennesker.

Jeg vil fremheve viktigheten av å skape åpenhet noe som er avgjørende for å skape et inkluderende samfunn. Et samfunn som har fokus på aksept, ivaretakelse og det å styrke kunnskap, kan motvirke hat, fordommer og ulike myter.

Inkludering handler om å skape rom for alle som ønsker å være med og rom for et mangfold av ulike perspektiver, erfaringer og kulturer. Det handler om å skape økt forståelse og kunnskap om andre og oss selv, og bedre samspill oss mennesker imellom uavhengig av kultur, religion og etnisitet.

Det handler om å skape en gjensidig respekt mot det ukjente. Vi må aldri glemme at når alt kommer til alt, så er vi alle mennesker på en planet uansett religion, etnisitet og hudfarge. Som del av en felles menneskehet er det vår plikt å ta vare på hverandre. Vi må alle stå sammen for å stoppe hat mot muslimer, antisemittisme, og forfølgelse av kristne og alle andre former for rasisme, fremmedhat og intoleranse. Hat er en trussel mot demokratiet og menneskeheten i særdeleshet.

 

Leave a Reply