Mangfold i toppledelsen er viktig

impact-investment-terms-1024x633 (1)

Toppledere bør se verdien av mangfold og kulturforskjeller. En god dose nysgjerrighet overfor det som er annerledes mener jeg derfor viktig, altfor ofte ser vi at toppledere omgir seg med JA mennesker. Ulikheter mellom mennesker er kilden til mangfold. Selv har jeg alltid jobbet for å få mest mulig mangfold av alder, kjønn, utdanning etc. i de organisasjoner jeg har ledet. Forskning viser også at mangfold i de fleste tilfeller har positive effekter for en virksomhet. Mangfold kan være forskjellig: kjønn, kulturelle og geografisk bakgrunn (etnisitet), utdanning, verdier, alder, holdninger etc.

En toppleder må være åpen, ærlig og tydelig, personlig mener jeg det er viktig at topplederen bygger komplementære og gode team. Det er viktig at topplederen ser verdien av medarbeidere innen sine områder, og at de gjerne er mer kompetente enn lederen selv. Lederen bør se verdien av mangfold og kulturforskjeller. En god dose nysgjerrighet overfor det som er annerledes er derfor viktig. Personlig har jeg alltid ville ha personer med annen bakgrunn i min ledergruppe som kan komplementere og utfordre meg som leder. Det handler om vilje og forståelsen for nødvendigheten av mangfold.

Som leder har man alltid et spesielt ansvar for gjennomføring av strategi og planer.  Jeg tror på god linjeledelse, god kommunikasjon, og det å sette strategi i kontekst for hver enkelt.  Jo mer ansvar du får, jo mer kan du sørge for å ha flinke folk rundt deg. Bevisst rekruttering er en viktig lederoppgave. Fravær av mangfold kan kanskje betegnes som «enfold». Personlig mener jeg at flere toppledere bør se viktigheten av et mangfold i arbeidslivet, og bør være villig til å se utenfor de vante arenaene for rekruttering. De må faktisk ville komme videre og anstrenge seg litt for å finne de gode ledertalentene.

Arbeidslivet i dag er stadig mer preget av kompleksitet og spesialisering, og det har blitt vanlig å organisere ledelse i lederteam for å oppnå best mulig resultater. Altfor ofte ser vi at toppledelsen i selskaper er for konforme. En toppledelse bør være sammen satt av mennesker med ulike personlighet, kompetanse og erfaring. Gjennom dette kan man få til mer kreativitet og nyskapning i toppledelsen som gjør at mangfold blir en styrke for organisasjonen. Bedriftenes omgivelser blir stadig mer komplekse, og konkurranseintensiteten i de fleste bransjer øker. Å ha mangfold i toppledelsen kan gi et verdifullt grunnlag for endringsberedskap og evne til å møte nye utfordringer. Et klart flertall av ledere i store selskaper er fortsatt enten siviløkonomer eller sivilingeniører. Dette kan tyde på at mange norske bedrifter ikke er spesielt åpne for andre perspektiver og alternativ kompetanse. Det er da naturlig å spørre seg om norske bedrifter er godt nok skodd for å møte økt konkurranse og endringstakt.

Leave a Reply