Lille speil på veggen der, hvem er jeg?

 

EGO foredrag er et begrep jeg ble introdusert til i Rotary. Her må nye medlemmer presenterer seg gjennom et foredrag. Dette er en fin måte for andre å bli kjent med et nytt medlem. Her om dagen hadde vi to mini-ego foredrag, ens lags repetisjon fra tidligere.

«Hvem er jeg?», er et grunnleggende spørsmål. Alle og enhver har vi behov for tilhørighet, vi har behov for å sette oss selv inn i en kontekst og fortelle hvem vi er i denne verden. Vi vet alle hva vi heter, hvem våre foreldre er, hvor vi er født etc. Men hva bestemmer hvem jeg er? Forsking viser at det ikke bare er vi selv som danner vårt eget bilde av vår identitet. Vi er gjerne den vi er i forhold til andre, i forhold til våre omgivelser.

Ikke rent sjeldent får vi spørsmålet; «hva driver du med da?» Dette er ofte det først spørsmålet vi blir stilt eller selv stiller andre mennesker når vi møter de for første gang. Vi kan se på det som en slags innledende introduksjon av oss selv eller andre i møte med nye mennesker. Ikke rent sjelden presentere vi hva vi jobber med, kanskje kaster vi ballen tilbake og spør hva driver du. Men dette forteller likevel ikke bildet hvem vi er.

I dagens samfunn er jobben blitt en viktig del av vår identitet, kanskje i noen grad for stor del. Særlig i sosiale lag er det viktig å kunne fortelle hva man jobber med, forutsatt at du ikke har mye andre aktiviteter på fritiden som du gjerne forteller om. I 9 år har jeg vært mentor for flere, her om dagen snakket jeg med en av mine adepter, som hadde vært på jobb intervju. I intervjuet hadde rekrutterer lurt på om ikke denne stillingen kunne bli for kjedelig med hennes bakgrunn. Det mange ledere og rekruttere glemmer i sin iver etter å finne den rette leder eller medarbeidere er at ikke alle lever for jobben alene. Mange har hobbyer og fritidsaktiviteter som gjør at de ikke har behov for å realisere seg gjennom jobben.  De kan fint få innfridd sine ambisjoner og behov for spenning og selvrealisering på fritiden fremfor i en bestemt stilling. Noe som flere som jobber med rekrutering kanskje bør reflektere over. En kan fint være en meget habil og dyktig medarbeider eller leder uten å realisere seg gjennom jobben. Med andre ord så ligger ikke deres trygget ikke i hvilken stilling eller jobb de innehar. Ergo er det feil å tro at de er for overkvalifisert, at denne stilling kan bli kjedelig, etc. Derfor bør man i større grad prøve å bli kjent med hele mennesket, hva er det som driver vedkommende. Noen realiserer seg gjennom jobben, andre gjennom fritiden, og det er en vesentlig forskjell.

Så hvem er jeg egentlig? Spurte den ene av egoforedragsholderne oss retorisk i sin innledning. Personlig tror jeg en ofte kan bli «forvirret» av spørsmålet “hva driver du med?”. Vi er så vant til å fortelle hva vi jobber som, hvilken utdannelse vi har og hva som interesserer oss etc. Neste gang noen spør deg hva driver du med, skal du stoppe opp og reflektere godt over spørsmålet før du svarer. Gjennom hele livet forandre vi oss, vi vokser, både på godt og vondt. I det ene mini ego foredraget fikk vi høre hvordan livet hadde forandret seg ved at vedkommende hadde flyttet rundt omkring i Norge og prøvd lykken i utlandet.  Ulike opplevelser og erfaringer påvirker oss alle. Vi blir alle formet på en eller annen måte av ulike mennesker i våre liv. Noen kommer og noen går. Det er i møte med andre vi kan oppdage vår egen identitet.

Identiteten vår handler om hvem vi er som enkeltindivid og har blitt utviklet siden vi var et lite spebarn. Vi blir formet gjennom de valgene vi tar, og sist men ikke minst med bakgrunn i hvordan vi ønsker å være. Vi sender ut signaler om hvem vi er, noe som bidrar til hvordan omverden oppfatter oss. Vår søken etter personlig identitet er kanskje en av vår tids store spørsmål. Unge som gamle søker etter sin identitet. Noen finner sin identitet tidlig i livet, mens andre søker hele livet.

Vår identitet blir til gjennom eksistensiell søken etter hvem vi egentlig er. Det handler om å skape sin vei i livet. Og å finne sin plass i verden. Identiteten vår blir formet i nære relasjoner først i møte med våre foreldre, søsken, skole, venner og kollegaer. Dersom vi som individ blir sett, ignorert, elsket, hatet, anerkjent eller fordømt, så formere alle disse opplevelsene oss. Identitet handler først og fremst om hvem vi er og hva vi står for. Slike store spørsmål er det ikke alltid så lett å sette ord på.  Å få et mer bevisst forhold til en selv er også en forutsetning for å forstå andre og for å kunne endre og utvikle oss selv som menneske. Summen av vår identitet omhandler synlige og usynlige egenskaper

 

Leave a Reply