Ledelse handler om å forstå mennesker

forstaaelse

Noen refleksjoner på toget fra Gøteborg til Drammen en sen fredags kveld i mai.

Forståelse er en viktig nøkkel i alle relasjoner. Hvordan reagerer du når du ikke forstår andre?

De siste mnd har min kone og jeg deltatt på PRIDE kurs i regi av Frelsesarmeen for å kunne hjelpe barn med ekstra utfordringer. Dette har vært et fint kurs hvor vi har måttet prøve å se oss selv utenfra og finne ut hva det er som trigger oss. Samtidig som vi har måttet fylle ut noe som en kaller livsbok så har dette gitt tid til selvrefleksjon. Det har vært en fin måte å bli bedre kjent med seg selv.  Som en slags indre reise.

Per Fugleli sa det så godt en gang; «Mennesket må lete etter sitt eget grunnstoff og sette det i foredling». Med andre ord søk selvinnsikt, eller sagt på en annen måte, vi må drive menneskelig foredling av vårt sinn. Det er som å bygge vårt indre byggverk hvor selvrefleksjon er byggemateriale som gir oss selvinnsikt.

Uansett hvilket utgangspunkt en har er en av de viktigste lederegenskapene å forstå andre mennesker, parallelt med det å ha selvinnsikt. Evnen til å se og forstå andre starter med evnen til å se seg selv.

Selvinnsikt er nøkkelen til mange områder i livet. Jeg predikerer hele tiden at alle og enhver, særlig de jeg er mentor til får høre at de må prøve og se seg selv utenfra. I særdeleshet bør alle som er ledere bør prioritere dette, det er først når man forstår seg selv man kan lede andre. Selvinnsikt handler med andre ord om en kontinuerlig selvutviklingsprosess der en aldri blir helt utlært.

De fleste av oss betrakter andre mennesker på en eller annen måte. Noen blir kanskje irriterte over andres ulikhet fra seg selv. De fleste liker å omgås likesinnede, og man hører ofte at likebarn leker best. Tja, jeg er ikke så sikker på det, personlig fasineres jeg av forskjellige meninger og jeg finner det meningsfylt å prøve å forstå mekanismer i ulike relasjoner.

Innenfor gode arbeidsmiljøer som lykkes med innovasjon ser vi ofte en høy toleranse for ulikhet og at forskjellighet blir utnyttet til beste for målsettingen. Her finner vi gjerne også effektive arbeidsprosesser, få konflikter, rause relasjoner, effektive møter og profesjonelle relasjoner internt og eksternt. Den som forstår forskjellighet, forstår mye. Det å vise positiv nysgjerrighet er en god egenskap å ha om man ønsker å bygge både tillit og gode relasjoner til andre mennesker.

Når du oppriktig fasineres av forskjellige meninger og lurer på hvordan ting henger sammen, kan det være klokt å stille følgende spørsmål:

  • Hva motiverer vedkommende av?
  • Hva foretrekker vedkommende å gjøre?
  • Hvem passer best til denne oppgaven?
  • Hvordan får jeg fram budskapet på møtet?
  • Hva bør jeg gjøre for å få tillit?
  • Hvordan skal jeg forberede meg til denne vanskelige samtalen?
  • Hvordan skal jeg skape trygghet i endringsprosessen?
  • Hvordan kan jeg redusere konflikten og finne løsninger?

En grunn til at ledere feiler, er at de mangler selvinnsikt. Forstår man ikke hvordan man påvirker andre med sitt nærvær vil man feile. Når forholdet mellom en leder og en medarbeider går skeis, bunner det ofte i kommunikasjonsutfordringer som ender i en konflikt. De fleste konflikter relateres seg til kommunikasjon, og kan løses hvis begge parter erkjenner at det er et problem og ønsker å gjøre noe med det. Som leder har man et ekstra ansvar for å få ting til å fungere.

Ofte ser vi at mangelfull kommunikasjon endre opp som konflikter i ulike organisasjoner.

Derfor er det utrolig viktig at ledere har selvinnsikt for å kunne mestre en krevende hverdag med ulike krav fra ulike kanter. Når alt kommer til alt og «end of the day» handler det om mennesker. Altfor ofte ser vi at mange blir ledere fordi at de har vært gode fagpersoner og har ikke noe peiling til hvordan behandle medarbeidere. Det å være leder krever et sett av ulike egenskaper, men du må være glad i mennesker og like å omgås mennesker. Det hjelper ikke at du er en god fagperson om du ikke like å omgås mennesker.

Ledelse handler om å utvikle medarbeidere til å bli den beste utgaven av seg selv både faglig og menneskelig sett. Dette krever at man som leder har selvinnsikt. Lederrollen har endret seg drastisk de siste 30 årene. Tidligere var man som leder kanskje best kvalifisert, men i dag leder man som regel medarbeidere som både er bedre kvalifisert og har lengre erfaring enn en selv. Da er det viktig å besitte kunnskap om mennesker. Jeg har tidligere skrevet om at psykologi bør inn i lederutdanningen som et eget fag (https://www.dr-glennhole.org/psykologi-bor-i-storre-grad-bor-bli-obligatorisk-pensum-i-lederutdanning-forst-da-blir-lederutdanningen-blir-komplett/)

Som leder er det viktig med sosiale egenskaper om en skal lykkes å få med seg mennesker. Da må man ha gode kommunikasjonsevner, sosiale ferdigheter og være omgjengelig. Da må en som leder ha emosjonell kompetanse. Emosjonell kompetanse betyr at man som leder evner og forstår andres og sist men ikke minst sine egne følelser. Uten at man forstår egne følelser vil man ha utfordringer med å kunne forstå andres følelser. Som nevnt innledningsvis så har min kone og jeg de siste månedene deltatt i PRIDE kurs. Her ble vi utfordret til å forstå oss selv hva som er triggere for oss som foreldre. Det samme burde en som leder finne ut. Som ulike individ så er det ofte ulike ting som trigger en, og da er det viktig å forstå hva som trigger en selv om vi skal kunne prøve å forstå andre.

Da må en som leder opprettholder et bevisst forhold til sine egne følelser, i motsetning til å handle på impuls. Følelser trenger tid til å utvikle seg, og man må være villig til å utforske dette. Det kan jo hende man oppdager sider ved seg selv man kanskje ikke liker. Som nevnt tidligere så er det en forutsetning at du er glad i folk og har en interesse for mennesker som enkelt individ om du skal bli en god leder. God ledelse handler om å påvirke mennesker til å oppnå ting i felleskap og er et verktøy for å skape noe sammen.

Å være interessert i andre mennesker betyr å være åpen og lyttende til deres livshistorie, fremfor å snakke om egen historie og egne synspunkter. Som min mentor gjennom 12 år sa (Bård Mikkelsen), «det er en grunn til at vi har to ører og en munn, vi må lytte dobbelt så mye som vi snakker».

Alle og enhver har sitt verdensbilde og vi forstår ofte verden ut fra vår sannhet og verdensbilde. Vår livserfaring bidrar til å farge våre synspunkter og våre tolkninger av ulike hendelser. I møte med andre mennesker må vi prøve å være genuint interessert i andre mennesker som enkelt individ fremfor å forfekte våre synspunkter. Som leder bør man i større grad være undrende til ting som skjer i organisasjonen. Det er gjennom undring man er mottagelig for andre sine synspunkter og nye momenter i en sak.  Det er først da vi kan klare å se ting fra andres perspektiv og derigjennom forstå andre mennesker bedre. Vi snakker om evnen til å være lyttende og undrende i møte med andre mennesker fremfor å være argumenterende og forfekte eget ståsted.

Leave a Reply