Kvinner må prøve å bekymre seg mindre

Image result for bekymring

De siste 8 årene har jeg vært mentor for både menn og kvinner.

Det bør ikke være noen overraskelser at jeg ønsker flere kvinnelige ledere i norsk næringsliv. Vi ser at kvinner verden over fremdeles er i mindretall blant ledere i de fleste bransjer. Derfor er det viktig å fokusere enda mer på viktigheten av mangfold og likestilling.

Min erfaring fra 24 år i arbeidslivet er at kvinner må tørre å tro at de er gode nok som de er også som ledere, for det er de! Erfaringsmessig har kvinner mer enn nok av det som kreves for å innta en lederrolle. Men de må tro på det selv.

Normalt stiller kvinner ofte svært høye krav til seg selv og ofte er bare 110 prosent godt nok. Det handler om å kunne heve blikket, og å ikke være så oppgave fokusert for vi kan aldri ha 110% kontroll med alle detaljene uansett hvor mye en prøver og vil.  Som leder er det aller viktigste å ta i bruk kunnskapen hos de medarbeidere du skal lede. Det er medarbeiderne som sitter på detaljkunnskapen og som ofte er nærmest svaret på utfordringene de har. Du kan ikke ha all den kunnskapen de besitter samtidig som du skal ha overordnet kontroll med alt annet som skjer i selskapet, eller avdelingen eller teamet du leder. Enhver leder må tørre å utfordre etablerte sannheter og å få fram det beste i sine medarbeidere som ofte sitter på detaljkunnskapen og svaret på hva som må endres og tunes. Medarbeiderne trenger ofte i større grad å bli hørt og sett.

Erfaringsmessig bekymrer kvinner seg for at de ikke presterer nok, ikke leder godt nok. I noen grad snakker de seg selv ned og ser ikke sine egne styrker. Det er lett for meg å si at kvinner må slutte å bekymre seg og tro de ikke er bra nok, min erfaring er at de er utrolig bra! Kvinner kan trene på å bekymre seg mindre, og ikke alltid skulle være flink pike både på jobben og i hjemmet. Per Fugelli sa det så godt, dersom en skal bry seg med alt, ender man til slutt opp ingen steder.  Som jeg ofte sier til min kjære kone, og andre jeg er mentor eller leder for, du må tørre å gi litt blanke, verden går ikke under om du bare har 85% kontroll. Stort sett er dette mer enn godt nok og du er mer en god nok. Veien blir ofte til mens man går og nye momenter kommer til som gjør at ting endrer seg og ikke er statisk. Som ledere må vi tørre å gi slipp på ting, og la ting sveve litt rundt uten nå ha 110% kontroll på alt. Noe av det viktigste man kan gjøre både som menneske og sist men ikke som leder er å forstå seg selv, sine egne styrker og svakheter.  Derfor kan det være viktig å ha en mentor som bidrar til at du som enkelt individ kan utvikle deg som menneske og som leder. Det å forstå seg selv bidrar til at vi blir trygg på egen identitet som gjør at vi står støtt både som menneske og som leder. Derfor oppfordre jeg kvinnelige ledere og kvinner med lederambisjoner i større grad å skaffe seg en mentor og bli mer bevist på sine styrker.

Det er en utfordring i dag at kvinner ofte føler på at de både må prestere både på jobben og i hjemmet. Forskning viser at kvinner gjør fortsatt mer i hjemmet enn menn og ofte er det kvinner som føler opp meste med barn. Her må vi få større fokus på at også vi menn i større grad tar ansvar i hjemmet og med barna. Når det er sagt så opplever vi nok at dette går i riktig retning, endog om det går noe sakte, så er det en positiv utvikling som vi må speede opp. Organisasjoner og bedrifter og sist men ikke minst må vi som er toppledere og ledere legge til rette for at både kvinner og menn skal ha mulighet til å vie mer tid til familien i småbarnsperioder uten at dette skal gå ut over deres karriereløp. I dag har alle 60-åringer en ekstra ferieuke, dette burde ha vært prøvd ut på småbarnsfamilier også. Det vil koste mange milliarder, men jeg tror man ville fått mye mer igjen og det ville ha vært med på å bedre likestillingen.

Vi trenger flere kvinnelige heiagjenger og flere mannlige supportere, som far og ektemann heier jeg frem kvinner som vil være ledere!!

 

Leave a Reply