Jesus som historisk rollemodell for moderne lederskapsfilosofi

Se kildebildet

Jesus som historisk rollemodell for moderne lederskapsfilosofi

I går var det skjærtorsdag, dette var også dagen da Jesus spiste sitt siste måltid sammen med disiplene sine. Måltidet startet med at disiplene kranglet om hvem som skulle være tjener og vaske føttene deres. Det endte med at Jesus tok denne rollen. Da Jesus var ferdig sa han at det han hadde gjort var et eksempel til etterfølgelse: Vær hverandres tjenere!

Påsken er en fin tid til å reflektere over livet. Intet budskap har formet vår vestlige kultur så sterkt som påskebudskapet. Det er intet budskap som taler så sterkt inn i vår tid om nestekjærlighet, tjenerskap og tilgivelse som påskebudskapet.

Om en tror eller velger å ikke å tro på påskebudskapet er det hevet over enhver tvil at Jesus har levd og vandret på jorden for over 2000 år siden. Om han var Guds sønn og stod opp igjen fra de døde er en annen diskusjon.  Men Jesus er en av de største lederne i vår historie, han uttalte at vi skulle være hverandres tjenere! Med andre ord er en god leder også en god tjener. Tidlige på 70 tallet uttalte Robert K. Greenleaf, at gode ledere først må bli gode tjenere.

Som påskebudskapet minner oss om så handler lederskap om å bry seg. Tjenendelederskap innebærer ofte at lederen prøver å møte behovene til de ansatte. Greenleaf utviklet teorien at tjenende ledere coacher sine ansatte, i stedet for å kontrollere dem. Det er dessverre nok av eksempler fra arbeidslivet på ledere som utøver alt annet enn tjenende lederskap. De av oss som er privilegerte med lederansvar kan alle utgjøre en forskjell i andre menneskers liv.  Ved å være tilstede, lytte og respektere våre medarbeideres synspunkter og innspill, får vi en bedre forståelse og mulighet til å styrke hver enkelt til å våge å gå nye veier. Jeg tror også at positive, etiske ledere kan forandre verden.

Tjenende lederskap er en mangelvare. Lederskap handler ikke om hvorvidt en som leder gjør smarte beslutninger eller handler raskt og besluttsomt som mange kanskje tror. Snarere tvertom handler om hvorvidt en lærer og trener sine ansatte til å bli ledere og dermed bygge en organisasjon som kan beholde ens suksess selv når en ikke er tilstede.

Gode ledere investerer tid til å kjenne seg selv først. Lederskapet handler primært om selvbevissthet rundt verdier og egenskaper som er avgjørende for en leders troverdighet og innflytelse på menneskene rundt deg. Alle som er ledere burde sette av tid i kalenderen til refleksjon om ens egne holdninger og verdier. Som leder har man makt til å avgjøre andre menneskers skjener, en leders beslutninger berører alltid mennesker på en eller annen måte. Derfor er motivet for en leders ønske om å lede avgjørende. Verdens preges i dag av egosentriske ledere både innenfor næringsliv og politikk.

En leders viktigste oppdrag bør være å bringe en merverdi til sine medarbeidere. Tjenende ledere bringer en merverdi til andre, fremfor å akkumulere sine synspunkter og tanker til enhver tid. Når medarbeidere føler seg verdsatt og respektert, vil de yte på et helt annet nivå enn om lederen leder gjennom kontroll og leter etter feil og mangler.

Et minutt med refleksjon er bedre enn en time med prat. Å sette av tid til å refleksjon, tillater at man kan se ting fra ulike synsvinkler. Ledere, fremfor noen annen bør være forfattere av sitt eget liv ved å sette av tid til refleksjon. Som jeg sier til alle mine adepter, refleksjon er grunnlag for all lærdom. Evnen til bevisst å reflektere, både på daglig, ukentlig, månedlig og årlig basis er det som skiller klinten fra hveten.

Tjenende lederskap handler overhode ikke om posisjon.  Det handler ene og alene om lederens innstilling. Tjenende ledere er trygge nok på seg selv til å kunne tjene andre uten å føle dette som noe mindreverdig. Trygghet i seg selv får man bare gjennom selvinnsikt og en forståelse av at det er medarbeiderne rundt deg som avgjør din suksess.

Forskning viser også at det å sette medarbeidernes og andre interessenters behov foran sine egne, altså tjenende lederskap, bidrar med 12 prosent økt forklart ledereffektivitet utover transformasjonsledelse. Dette betyr at tjenende lederskap er bedre egnet til å forklare medarbeidernes ytelse, engasjement, jobbtilfredshet, lojalitet, tillit og hvor god relasjon de har til lederen sin enn det transformasjonsledelse er.

Vær hverandres tjenere!

Ref.

https://www.bi.no/forskning/business-review/articles/2017/09/positivt-lederskap/

Julia E. Hoch, William H. Bommer, James H. Dulebohn & Dongyan Wu: Do Ethical, Authentic, and Servant Leadership Explain Variance Above and Beyond Transformational Leadership? A Meta-Analysis. Journal of Management, 2016, DOI: 10.1177/0149206316665461.

 

Leave a Reply