Jakten på meningen er blitt en viktig del av det postmoderne menneskets liv

71898240_10157568711803664_5903780737055719424_n

Jakten på meningen med livet setter våre mål og motivasjoner i bevegelse. I NRKs nyeste programserie Exit, om fire finansmenn som har alt men kjeder seg blir vi kjent med hvordan de stadig søker nye måter å oppnå ett kick av en selvtilfredsstillelse som er kortvarig. Jakten på meningen er blitt en viktig del av det postmoderne menneskets liv. Som en ser i serien Exit så er det nok flere enn disse fire menn som føler at livet bare er en strøm av meningsløse gjentakelser, som leter med lys og lykte etter noe som skal gi et kick.

De eksistensielle spørsmål har folk stilt seg siden tidene morgen, og det har jeg ikke tenkt å begi meg ut på og besvare. Svaret på dette vil nok også variere fra person til person. Alle og enhver må svare for seg selv og sitt liv. Vi ser at jakten på noe større har blitt viktig i det postmoderne samfunnet. Mer enn noen gang stilles det eksistensiell spørsmålene hos enkelt individet. Ser bare i min rolle som toppleder, mentor, ektemann og sist men ikke som far så under den enkelte seg om ulike mysterier i livet.

I en av mine mentorer samtaler den siste uken stilte en av mine adepter seg følgende spørsmål; «Hvordan kan jeg gi livet mening? Skal jeg søke mot det sikre eller det uforutsigbare?» Livet syntes på mange måter mer ukomplisert tidligere fordi livets innhold var mer tradisjonsbestemt. I dag fødes de fleste mennesker i den vestlige del av verden i mye større grad inn i et meningstomrom som de selv må fylle. Lykkes en ikke med dette, truer depresjon og angst, og skaper ytterligere forvirring. Hvordan man går fram når en skal finne eller skape mening med livet er nok forskjellig fra person til person. For noen skjer dette nesten av seg selv, mens andre bruker mer tid på å gruble og blir fylt med tvil og uro. Personlig tror jeg det ikke finnes noen fasit, enhver må selv søke og finne det svar som er rett for en selv, ikke hva alle andre måtte mene.

Eksistensielle spørsmål handler om liv og død, meningen med livet, sannhet og løgn, sammenheng og ensomhet, forståelse og fortvilelse, utfoldelse og forløsning, fellesskap og samspill, hengivelse og fortapelse, isolasjon og håp.

71342117_10157568711623664_9149969117325819904_n

Ingen ting er som å sitte på fjellet rundt bålpannen og kjenne varmen fra det sprakende bålet mens en reflekterer over dagen og livet i særdeleshet. Dagen gir rom for takknemmelighet og verdsettelse av de små ting i livet.  Gjennom selvrefleksjon kan en utforske sine egne tanker, tvil og tro, sist men ikke minst konfrontere seg selv med forståelsen av eget liv. Hvilke erfaringer, følelser, begrensninger, valg og muligheter som finnes, innbilte, ideelle og reelle hos den enkelte av oss.

For egen del har det vært viktig å kunne få bidra til noe som er større enn meg selv, å la andre menneskers vokse og utvikle seg til den beste utgaven av seg selv. For egen del har dette gitt meg både glede og mening. Så får det være opp til den enkelte selv å finne det svar som er rett for en selv, enhver svarer for sitt liv og seg selv og ingen andre.

Leave a Reply