Intervjuet av Dr. Walaa Abuelmagd

Jeg blir intervjuet av Dr. Walaa Abuelmagd

#mentor # #mentoringworks#trainning#leadershipexcellence#mentees#inkludering#leadershipmatters#leadershipbyexample#diversityintheworkplace#inclusiveleadership#inkludering#diversitymatters

https://www.linkedin.com/pulse/glenn-hole-en-mentor-som-tar-inkludering-og-av-p%25C3%25A5-alvor-abuelmagd/?trackingId=ZV0JvaQITGWI9%2FHjakN9Dw%3D%3D

Leave a Reply