I krevende tid trenger verden mer av digital nestekjærlighet

I en tid preget av stor usikkerhet, som covid19 pandemien skaper, trenger vi nestekjærlighet mer enn noen gang. Pandemien kjenner ingen landegrenser. Få ord og begreper har et sterkere og mer kraftfullt innhold enn nestekjærlighet.

Vi mennesker er sosiale vesener og er avhengig av sosial kontakt og støtte fra våre nærmeste familie, venner, kollegaer og naboer etc. Ja, sosial kontakt er rett og slett kjempeviktig for vår fysiske og psykiske helse. Forskning viser at sosial kontakt og støtte kan redusere stress, depresjon, angst og isolasjon, samt fremme selvbilde, normalitet, velvære og livskvalitet – mens mangel på sosial støtte virker motsatt.

Som nasjon har vi en stolt og viktig arv når det gjelder å tenke på og å gjøre noe for andre.

I en krevende tid hvor verden opplever økt smittespredning og det innføres nye smittevernstiltak som begrenser vår sosiale kontakt. Er det viktig at vi viser hverandre mer nestekjærlighet i form av digital nestekjærlighet gjennom å ta en telefon til hverandre og høre hvordan det går, face time , skypemøter eller andre typer videomøter eller en hyggelig melding på SMS, Facebook eller andre SoMe platformer. Alle trenger noen å snakke med, som har tid til å lytte til våre bekymringer og gi oppmuntring i den situasjonen vi er i – spesielt i en ukjent og uforutsigbar tid. Det er derfor viktig at vi både sørger for at vi selv har noen vi kan dele vår tanker og følelser med, og at vi er oppmerksomme på hvem som trenger oss. Som flere har sagt tidligere, alt blir bra til slutt. Men veien dit vil kreve at vi etterlever og følger myndighetens smittevernveiledning og tar smittevernhensyn på alvor.

Summen av det vi som samfunn gjør på dette området, er avhengig av mitt og ditt engasjement og den grad av nestekjærlighet du og jeg velger å vise. Verden trenger mer nestekjærlighet enn noen gang! La oss vise litt ekstra oppmerksomhet til hverandre i denne tiden vi nå går inn i.

#determegdetkommerannpå

No alt text provided for this image

Report this

Leave a Reply