Høsttakkefest 22. september 2019

Bildet kan inneholde: mat

I dag er det søndag 22. september 2019 er det høsttakkefest i Bragernes kirke, dette er en kirkelig fest som har blitt feiret i Den norske kirke siden 1899. Den blir feiret en søndag eller en hverdag etter innhøstingen. I USA er høsttakkefesten en nasjonal festdag, bedre kjent som Thanksgiving. Kornnek, grønnsaker, frukt og blomster blir tatt inn i kirken under gudstjenesten.

Tiltros for at Norge er et av verdens rikeste og beste land å bo i, så er det likevel en del mennesker som faller utenfor. Barnefattigdommen er en voksende utfordring i landet vårt, og for tiden troner dessverre Drammen øverst på barnefattigdommen i Norge.

Å ha brød på bordet har ikke og er ikke alltid en selvfølge, og det er naturlig at vi takker for maten vi får i dag. På en høsttakkefest samles vi i kirkene for å vise takknemlighet for det vi har, både i gode og dårlige tider.

I dag har de fleste i Norge ikke lenger noe nært forhold til innhøstningen. I høstgudstjenesten markerer vi i dag vår takknemlighet for hele skaperverket. Når vi sier takk for høstens avling sier vi altså takk for at Gud gir oss det vi har bruk for til livets opphold. I Fadervår ber vi om at Gud vil gi oss vårt daglige brød, og høstgudstjenesten er vår takk fordi vi får det.

Det er ikke bare Det nye testamentet som legger vekt på at vi skal ta oss av hverandre og leve i nestekjærlighet. I Det gamle testamentet står det gjentatte ganger at mennesker skal ta seg av “enker og farløse, fremmede og nødlidende”.

Høst er på den ene siden noe godt. Det er godt at det er frukt å høste både i konkret og i overført betydning som en metafor.

På samme måte har også modenhet noe tvetydig over seg i moderne sammenheng. På den ene side er det godt at frukter, mennesker modnes. På den andre siden er det en hårfin balanse mellom å være moden og overmoden. Men høsten er en del av livets syklus og naturens gang. Det som er sådd skal høstes. Dette gjelder i naturen og det gjelder i livet i særdeleshet for oss mennesker. Man høster som man sår sies det i overført betydning. Det er gledelig at vi kan høste og det kaller på takknemlighet.

Om man er troende eller ikke, er det viktig å vise takknemmelighet og sette pris på det man har.

I dagens samfunn er det en stor kravmentalitet; hvor vi etterspør hele tiden etter mer, «mye vil ha mer og fanden vil ha flere» sier ordtaket oss. Mye sant i dette. I Norge er mange vant til høy standard og har høye forventninger. Takknemlighet handler om å ha en varm og god erkjennelse av at vi er privilegerte. Det er lett å glemme nettopp dét, og ta ting for gitt, eller selv ta æren for de gode tingene rundt oss, og glemme at det kanskje er takket være andre mennesker eller omstendigheter vi har fått disse godene i utgangspunktet.

Ha en strålende søndag folkens!

Leave a Reply