Forstå andre før du selv forventer å bli forstått

Livet består av opp og nedturer. Det å lære seg at det er en del av livet, lære seg å møte det som er vanskelig gjør at man blir bedre rustet neste gang man eventuelt møter en ny utfordring.

Gjennom hele livet vil en møte mennesker som er negative, mennesker som gir motstand til dine ideer, mennesker som irriterer deg eller mennesker som faktisk ikke liker deg i det hele tatt. Verden er full av alle slags mennesker, og konflikter er en del av livet.

Hva gjør du når du selv er overbevist og brenner for et initiativ som du vet vil skape stor verdi men ikke klarer å skape samme begeistring i ledermøtet? En toppleder jeg nettopp snakket med opplevde akkurat dette.

Som leder er du kanskje medlem av en ledergruppe, og da vil du naturlig møte motstand, noe som er en naturlig del av samspillsmønsteret. En møter gjerne motstand med argumentasjon og overtalelse, som igjen skaper mer motstand

Hva gjør du nå du møter motstand?

Når du foreslår nye initiativer, som innebærer både ressursbruk og endring, vil noen se problemer og ingen løsning. Du vil med andre ord møte motstand. Da har du tre valg:

1. Gi opp
Det kan være fornuftig dersom motstanden er massiv. Du legger saken på is inntil videre.

2. Fortelle dem at de tar feil
Det forsterker konflikten og anbefales ikke.

3. Bekrefte at du forstår innvendingen og gå i dialog om løsningen

Når en møter motstand i en samtale er det viktig å reflektere over hvordan man utfører samtalen og møter den annen part på. For derigjennom å endre sin egen adferd fremfor å forvente endret adferd hos den annen part. Terje Skriver var en klok mann som lærte meg at det er viktig å prøve å forstå andre før man selv forventer å bli forstått, for derigjennom å gjøre endringer hos seg selv som fører til at man møter mot parten på en bedre måte som kan redusere motstanden. Noe som selvsagt er vanskelig og komplisert i en hektisk hverdag. Men det å vise aksept og forståelse ovenfor den annen part er viktig for å minske motstanden vedkommende har.

Skal man lykkes som leder tror jeg man må være glad i mennesker og bry seg om sine medarbeidere. Det å jobbe med mennesker er utrolig spennende og krevende på en og samme gang. Nøkkelen til suksess ligger i å prøve å forstå andre før man selv forventer å skal bli forstått.

Når man møter motstand hos en leder eller en kollega er det viktig å stille åpne utforskende spørsmål. Noe som reflektere at en prøver å speile hva den annen part sier, fremfor at man selv antar hva som ligger bak motpartens ytringer og ved å oppsummere underveis ivaretar man motpartens synspunkter og holdninger.

Gjennom å stille åpne spørsmål legger man til rette for at motparten skal kunne komme med lengre svar hvor vedkommende gir uttrykk for sine holdninger og synspunkter. På den måten kan man klare å skape større aksept for forskjellighet i hverandres synspunkter.

Dette vil oppleves som konstruktivt og involverende og fører ofte frem. Anerkjenne det opplevde problemet, forsøk å forstå årsaken og diskuter/forklar løsningen. Siden det er lettere å kritisere enn å finne løsninger kan det være lurt å be vedkommende selv å komme med forslag. Det setter gjerne i gang en positiv tankeprosess.

Leave a Reply