Er vi så tolerante som vi tror vi er?

tolerance-2

Vi ser at retorikken blir tøffere og tøffere mellom de ulike meningsmotstandere i ulike debattforum. Det være seg seksuellorientering, politiske- religiøse-, og- eller klima- og miljøspørsmål, eller i samfunnsdebatten for øvrig som bompenge debatten viser.

Alle- og enhver bør gå i seg selv og jobbe med hvordan hver enkelt av oss kan bidra til større toleranse i samfunnet for øvrig.

Det å vise toleranse handler om å kunne «bære over med». Det er å vise fordragelighet overfor andres meninger, holdninger eller opptreden, endog om man skulle være sterkt uenig og attpåtil synes dette bare er tull og tøys. Vi snakker om å vise storsinn og romslighet. Det er å vise måtehold når det gjelder å slå ned på det man er motstander av. Toleranse handler om å kunne ha to tanker i hodet på en gang. Tanken på uenighet, eller endog til og med avsky for det den andre gjør, sammen med tanken på at det kanskje er galt eller uklokt å slå ned på det.

Vi må se på toleranse som en dyd som bør dyrkes og utvikles for å bli et helt og godt menneske, som vektlegger forsiktighet, måtehold, mot, visdom og rettferdighet. Det er så lett å dømme de som vi er uenig med. Hvem tror vi egentlig er som dømmer mennesket nord og ned? Alle dømmer vi noen eller noe, uansett hva det er. Når vi ser noen vi ikke liker, så er det så fort gjort at vi dømmer vedkommende ut ifra hvordan han eller hun ser ut, hva de har på seg, hvem de går sammen med, og kanskje ut fra hvilken bakgrunn de har. Ofte dømmer vi folk uten å gi dem en eneste sjanse. Fordommer kan ofte holde oss tilbake fra å møte fantastiske mennesker, har du tenkt over det?

Kanskje er vi ikke så fordomsfri som vi selv tror vi er.  Behovet for toleranse er større enn noen gang før. Det går ikke en enste dag hvor vi ikke hører eller leser i mediene om rasisme, diskriminering og ekstremisme.

Du og jeg kan bidra til å skape et mer tolerant samfunn. Dette innebærer ikke bare passivt å akseptere andre menneskers” annerledeshet”, men tvert imot å ha en aktiv og åpen holdning til det som er «annerledes» og ukjent. Dette vil kunne deg og meg et positivt utgangspunkt, hvor vi lettere vil kunne få kontakt og kommunisere med andre mennesker, og derigjennom lettere kunne se at det som binder oss sammen er sterkere enn det som skiller oss.

 

Leave a Reply