Drapet på Johanne Ihle-Hansen (17) var muligens motivert ut fra et rasistisk motiv

c0bf80f1-112b-42c2-bb35-0268f022ff13

Noen refleksjoner en lørdags morgen her jeg sitter i sofaen på hytta i Vrådal.

Drapet på Johanne Ihle-Hansen (17) var muligens motivert ut fra et rasistisk motiv.  Johanne Ihle-Hansen var adoptert fra Kina, selv er jeg adoptert fra Indonesia, og ble hentet til Norge som 6 mnd. gammel baby. Det gjør et sterkt inntrykk på meg å vite at en jente som er adoptert muligens har blitt drept ut fra et rasistisk motiv. Mine varmeste tanker og kondolanse går til hennes familien.

Ønsker fred over ditt minne Johanne Ihle-Hansen – Evig hvile gi henne, Herre, og la det evige lys skinne for henne. Vær nær hos alle som sitter i sorg og savn. Kom til dem med din trøst og ditt håp. Herre, lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet. Amen.

Hat og uvitenhet går ofte hånd i hånd. For å ta et oppgjør med rasismen, må vi starte med fordommene, forløpet til rasismen som igjen skaper hat.  Rasismen er snever, kunnskapsløs og farlig. Rasisme oppstår ikke plutselig, det er en dynamisk prosess.  Etter hvert som flere aksepterer en eller flere fordommer, kan dette føre til rasisme. Kunnskap og erfaring er nøkkelen for å endre holdninger. Å endre holdninger er vanskelig og ingen kvikk fiks, men det er likevel en viktig del av arbeidet med å forebygge og forhindre rasisme. I rasismen ligger forakten for det som er annerledes.

Frykten for det ukjente skaper ofte fordommer som igjen bidrar til at vi mennesker inntar forutinntatte holdninger mot ulike personer og menneskegrupper basert på etnisitet, kjønn, sosial klasse, alder, religion, seksualitet, nasjonalitet, og funksjonshemming. Fordommer er stort sett basert på uvitenhet og manglende kunnskap. Derfor er det viktig med økt kunnskap for å kunne bekjempe ulike fordommer. Enhver form for rasisme og hat må bekjempes gjennom økt kunnskap om det «ukjente». Frykt for det ukjente ligger dypt i alle mennesker, som en del av vår forsvarsmekanisme. Det er velkjent at frykt blir dempet med økt kunnskap, og dette skjer gjennom at vi mennesker får ny kunnskap over det ukjente og fremmede.  Vi trenger arenaer hvor ulike mennesker interagerer med hverandre for å dempe frykten for det ukjente.

Som et demokratisk land som er fundert på likeverd, mangfold, frihet og muligheter for alle, må vi fremheve viktigheten av å skape åpenhet noe som er avgjørende for å kunne skape et inkluderende samfunn. Et samfunn som har fokus på aksept, ivaretakelse og det å styrke kunnskap, kan motvirke hat, fordommer og ulike myter. Det er gjennom å møte andre mennesker med åpenhet og positiv nysgjerrighet vi får ny kunnskap som bidrar til at frykten for det «ukjente» vil avta og holdninger og fordommer kan endres. Hat er en trussel mot demokratiet og menneskeheten i særdeleshet.

Inkludering handler om å skape rom for et mangfold av ulike perspektiver, erfaringer og kulturer. Det handler om å skape økt forståelse og kunnskap om hverandre, og et bedre samspill oss mennesker imellom uavhengig av kultur, religion og etnisitet.

Det handler om å skape en gjensidig respekt mot det ukjente. Vi må aldri glemme at når alt kommer til alt, så er vi alle mennesker på en og samme planet uansett religion, etnisitet og hudfarge. Som del av en felles menneskehet er det vår plikt å ta vare på hverandre. Vi må alle stå sammen for å stoppe all form for rasisme og hat basert på etnisitet, kjønn, sosial klasse, alder, religion, seksualitet, nasjonalitet og funksjonshemming. Vi må sette hverdagsrasismen på dagsorden og rette fokuset mot hva vi kan gjøre i fellesskap for å skape et inkluderende, tolerant og likeverdig samfunn uansett hvilken hudfarge man har.

Vi trenger å utvikle møteplasser og arenaer for dialog, og vi trenger en opplevelse av fellesskap, noe som binder oss sammen som samfunn på tvers av ulikheter og forskjeller.

Derfor vil jeg herved gi deg en utfordring, invitere noen på kaffe/te som du ikke kjenner, vi må selv være den endring vi ønsker i samfunnet og alt begynner med meg og deg.

Nei til rasisme og hat og JA til et inkluderende, tolerant og likeverdig samfunn uansett hvilken hudfarge man har.

 

Leave a Reply