Digital utdanning – en global innsikt: Lærdommer fra Astana Finance Days

I dagens globaliserte verden kan vi lære mye ved å se utenfor egne grenser. Dette ble tydelig for meg da jeg deltok på Astana Finance Days (Astana Finance Days (astanafindays.org) i Kasakhstan. Her deltok representanter fra +70 land, og mer en 3000 delegater og over 200 talere. Her ble det enda tydeligere for meg at digitalisering må kobles til vårt samfunnsoppdrag og er et nødvendig redskap for å oppnå universiteters samfunnsoppdrag.

Hovedtemaene for debattene jeg deltok på var “Hvordan menneskelig kapital driver innovasjon: Bygging av samarbeid innen økosystemer” og “Bruk av nedsenkende teknologier i utdanning og talentutvikling”. Det som ble klart gjennom disse debattene, er at utdanning og akademia ikke bare må være steder for standardisering, men også rom for å fostre innovasjon og se nye muligheter.

Kasakhstan har hatt stor suksess med å iverksette digitale løsninger i utdanningssystemet. Deres erfaring fra covid-19-pandemien har vist at undervisning kan foregå digitalt, og ikke nødvendigvis krever fysisk tilstedeværelse. Dette er noe jeg personlig har erfart gjennom forelesningene mine i faget LOG206 ved Høgskolen i Molde, “Digital Business Transformation”. Her har vi over 300 studenter, mange av dem deltidsstudenter, som følger forelesningene enten fysisk i Molde eller via streaming.

Nylig deltok jeg i et intervju med Universitetet i Sørøst-Norge (USN) for stillingen som direktør for digitalisering. Jeg fremhevet viktigheten av hvordan digitalisering bør tilnærmes, og hvordan det tjener universitetets samfunnsoppdrag. Uten nevneverdig gehør på den vinklingen. Kasakhstan har derimot tatt til seg denne tilnærming. De ser på digitalisering som en nødvendig tilnærming for å oppfylle universiteters samfunnsoppdrag. Dette omfatter å gi tilgang til utdanning for folk i avsidesliggende områder, og bygge utdanningshubber rundt om i landet, som deretter gir digital tilgang til de mindre sentrale stedene.

I Norge er det mange som ønsker studenter tilbake på campus. Dette er viktig, men det betyr ikke at vi skal overse de mange fordelene med digitalisering. Ved å legge til rette for digital undervisning, kan vi gi tilgang til utdanning for de som ikke har mulighet til å studere på heltid. Vi trenger ikke alltid å “finne opp hjulet på nytt”. Vi må se på hva vårt samfunnsoppdrag er, og legge opp løpet deretter, akkurat som Kazakhstan har gjort.

Universiteter og høyskoler har et stort ansvar for å utdanne fremtidens arbeidskraft og innovatører. I en globalisert verden som er i stadig endring, kan det ikke være tvil om at digitalisering av utdanning er en nødvendighet. Ved å omfavne digitalisering og ta i bruk moderne teknologi, kan vi utvide rekkevidden til utdanningen og inkludere flere mennesker, uavhengig av deres livssituasjon eller geografiske plassering.

Digitalisering gir oss muligheten til å gjøre utdanning mer tilgjengelig og fleksibel, noe som åpner dørene for flere mennesker til å ta høyere utdanning uten å forlate sin nåværende jobb. Dette er spesielt viktig i dagens arbeidsmarked, hvor livslang læring og kontinuerlig ferdighetsutvikling er avgjørende.

Slik jeg ser det, har digitalisering potensialet til å transformere utdanningssektoren og skape en mer inkluderende, innovativ og dynamisk læringsopplevelse. Men dette krever en strategisk og gjennomtenkt tilnærming. Universiteter og høyskoler må være villige til å investere i digital infrastruktur, utvikle kreative og engasjerende læringsplattformer, og trene både lærere og studenter i bruk av digitale verktøy.

Ingen er bedre egnet til å lede denne digitaliseringsprosessen enn universiteter og høyskoler. De er våre sentre for kunnskap og innovasjon, og de er best rustet til å utvikle nye digitale læringsmetoder og strategier.

Å digitalisere utdanningen er ikke bare et spørsmål om å omfavne nye teknologier – det handler også om å omfavne nye måter å tenke på. Digitalisering utfordrer oss til å tenke nytt om hvordan vi leverer utdanning, hvem vi leverer det til, og hvordan vi kan forbedre læringserfaringen.

Gjennom å utnytte de mulighetene digitalisering gir, kan vi skape en mer åpen, inkluderende og innovativ utdanningssektor. Dette vil ikke bare bidra til å oppfylle universitetenes og høyskolenes samfunnsoppdrag, men det vil også bidra til å skape et mer rettferdig og mangfoldig kunnskapssamfunn.

For å avslutte, la oss ta med oss læringene fra Kasakhstan, og utforske hvordan vi kan omfavne digitalisering for å oppfylle vårt samfunnsoppdrag. Digitalisering kan vi bygge en sterkere, mer robust og mer inkluderende utdanningssektor som gir alle muligheten til å få høyere utdanning, uansett hvor de bor eller hva deres livssituasjon måtte være. Digitalisering er ikke bare fremtiden for utdanning – den er her og nå, og vi har et ansvar for å omfavne den.

Fakta om konferansen

På denne konferansen samles det over 1000 deltagere fra over 70 nasjoner for å diskutere presserende saker knyttet til utenrikspolitikk, sikkerhet og bærekraft, energi og klima, og økonomi og finans. Med over 1000 deltakere og gjester over hele verden, inkludert regjeringsledere, internasjonale organisasjoner og administrerende direktører i store multinasjonale selskaper, presenterer forumet en unik mulighet for globalt samarbeid og fremgang i å håndtere felles globale utfordringer. Igjen la oss i større grad se utover og lære fra andre og ikke alltid skulle finne opp hjulet selv.

Denne artikkelen er basert på mine personlige erfaringer og observasjoner, og er ment å fremme diskusjon og analyse.

Leave a Reply