Det som er ulikt en selv er ikke ensbetydende med det utrygge og mindre kompetent.

Viser til artikkel i DN 11. august 2019 hvor Mohammad Ali Rana i PA Consulting Group synes det er trist at det er så få flerkulturelle nordmenn i lederposisjon.

det ukjente

Det snakkes høyt om viktigheten av både mangfold og likestilling, men når det kommer til alt blir det mest snakk og lite handling. Ja, Rana har rett, det er for FÅ flerkulturelle nordmenn, kvinner, eldre og funksjonshemmede i toppende i norsk næringsliv.

Når alt kommer til alt så tørr ikke de som skal rekruttere og ansette noen som er litt utenom mainstream. Har du et annet navn, et annet utseende, et handicap, er en ung kvinne, blir man i dag stort sett valgt bort. Da hjelper det lite å snakke med store ord og bokstaver om viktigheten av mangfold og likestilling, for når det kommer til stykke velger de fleste i dag det trygge. Forskning viser også at de fleste i dag ansetter kopier av seg selv, det trygge og kjente fremfor det ukjente som ofte blir ensbetydende med det utrygge.

Skal vi klare å få både flere flerkulturelle nordmenn, kvinner, eldre og funksjonshemmede i toppende i norsk næringsliv, må ledere og rekruttere slutte å ansette tro kopier av seg selv, og tørre å la seg utfordre og forstå at det som er ukjent ikke nødvendigvis er utrygt og farlig.

Selv tenker jeg helt annerledes når jeg rekrutterer og setter sammen ledergrupper.  Jeg har blogget en del om dette:

https://www.dr-glennhole.org/likestilling-er-en-verdi-vi-med-stolthet-holder-fremhever-i-norge-men-selv-i-2019-er-vi-ikke-sa-likestilte-som-vi-gjerne-liker-a-tro/

https://www.dr-glennhole.org/tiltros-for-norge-er-et-av-verdens-mest-likestilte-land-har-vi-fortsatt-en-skjevfordeling-med-et-kjonnsdelt-arbeidsmarked-de-storste-utfordringer-finner-vi-i-toppledergruppene-der-det-kun-er-20-prose/

https://www.dr-glennhole.org/vurderer-vi-kvinner-og-menn-likt-karrieremessig/

https://www.dr-glennhole.org/mitt-tips-til-unge-som-vil-bli-ledere/

https://www.dr-glennhole.org/innkalling-til-jobbintervju-ingen-frivillige-supermenn/

https://www.dr-glennhole.org/kjernen-i-lederskap-handler-for-meg-om-a-skape-ett-best-mulig-rom-for-meningsutveksling-innad-i-organisasjonen/

Vi trenger ledere og rekruttere som tør satse på det som ikke alltid er mainstream og som ikke er likt en selv. Det er ikke slik at det som er ulikt en selv er ensbetydende med det utrygge og mindre kompetent. Dette har med psykologi og gjøre, derfor trenger rekruttere og ledere i særdeleshet å bli trygg i seg selv og forstå at det ukjente ikke er farlig.

Leave a Reply