Den stille uke – gir tid til refleksjon

Related image

I dag er det palmesøndag og er vi inne i starten på det vi kaller den stille uke og påsken står snart for døren. Den stille uke er tiden fra i dag av og frem til påskedag. Påsken er viktig som tradisjonsbærer og det er den viktigste og eldste kristne høytiden og feires til minne om Jesu oppstandelse fra de døde. Påskens budskap om håp og tilgivelse er det noe vi alle kan vi finne elementer å lære av. Den stille uke gir derfor tid til å vise omtanke og til refleksjon over livet. De fleste av oss lever kanskje midt i hverdagslivets stress og kav, sist men ikke minst støy. Enn hvor vi er hører vi våre smarttelefoner som piper, gir beskjed om nye mail, ulike SoMe oppdateringer, mennesker som snakker, biler som tuter.  Gjennom en arbeidsdag er det noe som hele tiden som krever oppmerksomhet fra hjernen vår. Ikke annet å vente at mange er sliten etter en lang dags arbeid.

Vi tenker kanskje ikke over det selv, men det er «støy» rundt oss hele tiden, og for mange av oss blir det stadig flere av dem. Noen er til og med så avhengige av lyd at de må sette på radioen eller tv-en som bakgrunnsstøy, bare for å unngå å bli konfrontert med stillheten. Noen frykter kanskje stillheten, men stillheten kan gi oss noe selv når vi kanskje ikke er vant til den og den kanskje oppleves som pinlig. Hva er vi er redd for? Hva flykter vi fra? Ikke vær redd for å gå inn i stillheten. Det at vi lærer oss til stillhet kan gjøre det lettere for oss å lytte til det andre sier. Samt at vi kanskje kan lytte til vår egen indre stemme. Stillhet gir oss en mulighet å skape dybde i relasjoner, enten vi snakker om relasjoner til andre mennesker, til naturen eller til oss selv. Vi lever i en hverdag hvor støy er en del av livet vårt, nesten uansett hva vi holder på med er det støy som å forstyrre vårt indre jeg. Hverdagslivets stress og støy er blitt så høylytt og intens, at ro og stillhet er vanskelig å oppdrive. Dette er både uheldig for oss selv og familien vår. Som et resultat reduseres våre evner til å fokusere. Når våre evner svekkes til å fokusere blir vi distrahert og utmattet, som igjen kan gi oss store utfordringer med å løse problemer og komme opp med nye ideer.

Mange har tatt fri de neste dagene som kommer i den stille uke, kanskje kan du bruke noen av tiden til å lytte til stillheten og bare være. Tenk over det; hvor mange stunder hver dag tilbringer vi i total stillhet? Svaret er trolig veldig få, om i det hele tatt noen. Hvordan kan vi kjenne oss selv om vi aldri stopper opp for å undres over hva som gir livet mening? Selvrefleksjon er viktig for menneskelig utvikling og lære. Viktigheten av selvrefleksjon er å få frem en mening. At ting gir mening for oss er kjernen av hva det vil si å være menneske. Det er mening som driver oss fremover.

Alle og enhver trenger stunder med stillhet for å reflektere over de erfaringer vi har gjort oss i livet. Sist men ikke minst for å oppdage oss selv som enkelt individer, hvem er jeg, hvile verdier har jeg, hvorfor mener jeg det jeg mener og hva står jeg for.

Alle og enhver bør søke stillhet og reflektere over livet hva de vil bruke det til. Både som tidligere adept og nå som mentor oppfordrer jeg mine adepter til å bruke tid til å reflektere hva man vil bruke livet sitt til. Hvorfor har man de målene man ønsker, hva er det som driver en? I særdeleshet mener jeg at de som vil bli toppledere og de som er toppledere bør bruke tid til refleksjon over livets mysterium.

I samtaler med andre kan du være sikker på at vårt eget egoet sannsynligvis har et stort behov for å tvinge seg frem. Fremfor å hele tiden skulle snakke først, øv deg på å være tilstede med dine egne reaksjoner uten å nødvendigvis agere på dem. Når andre snakker, vær da en god lytter fremfor å avbryt og skulle gi en replikk. Når du er alene i bilen, på kontoret eller hjemme – bruk noen minutter hverdag til bare å kjenne på stillheten. Selv har jeg stille refleksjon både om morgenen og om kvelden når jeg er alene. Det gir meg masse energi tilbake. Nå som vi går inn i den stille uke, og du kanskje er på fjellet, sjøen, eller hvor du måtte befinner deg i naturen, øv på å være tilstede med hele deg og legg merke til hvilken påvirkning naturen har på deg. Stillhetens magi finner vi først når vi er villige til å stoppe opp og vende blikket innover mot oss selv. Hvor hjernen vår er i hvilemodus fra ekstern støy, først da kan finne tilbake til våre indre strømmer av tanker, emosjoner, minner og ideer. Årvåkenhet rundt dette hjelper oss å skape mening ut av våre opplevelser, å ha empati med andre, øke våre kreative evner og reflektere over vår egen mentale følelsesmessige tilstand. Så må vi huske at livet er både lyst og mørkt. Intet lys uten mørke og intet mørke uten lys! Gjennom stillhet og selvrefleksjon får vi tid til å lytte til vår indre stemme, tanker, emosjoner med forståelse og omsorg for oss selv. Ved å vende blikket innover mot oss selv gir vi ikke frykten lenger lov til å dominere, eller undertrykke store deler av oss selv. Gjennom å møte stillheten kan et magisk møte kan finne sted, hvor vi blir vår egen bestevenn på godt og vondt. Å akseptere seg selv og finne fred og lykke i sitt indre jeg er en prosess vi må jobbe med å opprettholde gjennom hele livet. Det er først når vi lærer å akseptere oss selv med våre svakheter og skyggesider, at vi kan bruke våre styrker. Da vil vi kjenne mindre på trangen til å måtte forsvare eller forklare oss til andre og gå i forsvarsposisjon når noen er uenig med oss.

Husk at stillheten er en ressurs, tilgjengelig for oss alle, vi må bare sette oss ned å ta tid til å være stille. Stillheten gir oss mulighet til å lytte til oss selv og høre mer enn hjertedunk og åndedrett. I stillheten kommer vi i kontakt med oss selv. Vårt indre kompass justeres, og vi kan navigere klarere i ukjent farvann. Stillheten rommer vårt indre på en måte ord ikke klarer. Det oppstår en spenning i stillhetens rom mellom den vi tror vi er og den vi er skapt til å være, mellom grunne og dyp. Stillheten tvinger oss forsiktig til å møte oss selv. Vi trenger ikke forstå stillheten, bare bestemme oss for å være stille – den vil gjøre oss godt. Hjernen vår trenger stillheten for å fungere i hverdagen.  Den viktigste fordelen stillhet kan gi, er å gjøre oss mer bevisst på eget følelsesliv. Stillheten er ikke et tomrom, men et rom for bearbeiding av våre tanker og følelser.

Leave a Reply