Den som tviler, tenker. Undring er en viktig del av det å være et menneske.

Den som tviler, tenker. Undring er en viktig del av det å være et menneske. Vi kan undre oss over mange ting. Som med alt i livet er det viktig å være undrende og spørrende til det meste fremfor å være påståelig og hevde man vet best. Det er nok av folk som hevder å sitte på svaret til det meste.

I min karrière og i min 42 årig livsvandring som adept, mentor, forelder, leder og sist men ikke minst som toppleder tenker jeg at en av de viktigste tingene en kan gjøre er å undres og stille spørsmål ved ting. Som jeg sa tidligere i uken, det at jeg stiller spørsmål ved ting handler ikke om at jeg er imot, mener at det som har vært før har vært galt. Men det som var riktig i går, er ikke nødvendigvis like riktig i dag. Selv om man har prøvd noe tidligere betyr det ikke at man ikke kan prøve på nytt.

Som mentor og leder har jeg lært meg at en i større grad må stille åpne spørsmål fremfor at man skal predikere og fremheve sine egne synspunkter. De fleste av oss har nok opplevd når en leder forteller om sitt synspunkt på en gitt sak, og deretter spør om innspill, så er det svært få som sier noe som helst.

Som leder og mentor undrer jeg meg sammen med de jeg prater med. Undring handler om å forlate den sikkerheten vi ofte opplever i hverdagslivet. Vi lar vaner påvirke både våre tanker og handlinger, og vi bruker kanskje ikke mye energi på å reflektere så nøye. Undring innebærer at man er åpen for at verden og de tingene som ved første øyekast kan være annerledes enn først antatt. Det innebærer også en nysgjerrighet til å ville utforske dette.

Jeg bruker og si at det nest beste vi kan gjøre er å gjøre en feil, selvsagt er det best å gjøre ting riktig, men det hører til sjeldenheten. Derfor er de bedre å handle og heller gjøre en feil enn å la ting skure og gå. For meg handler dette om fremgang og utvikling. På samme måte som undring gjør oss i stand til å lære noe om verden slik den fungerer i dag og til å se nye muligheter. De største vitenskapelige fremskrittene i verden har skjedd fordi noen undret seg. Hadde ikke Einstein ikke tenkt «Hva om ikke tiden er konstant,» hadde han ikke utviklet relativitetsteorien.

Som mentor og tidligere adept mener jeg at personlig utvikling også er avhengig av undring. Først og fremst for å forstå og bli bedre kjent med seg selv, og sist men ikke minst for å bedre være i stand til å kunne nå et mål. Ved at vi undres, stopper vi opp og tenker noe som kan bidra til fremgang og utvikling.

Leave a Reply