Brobygging er kanskje en av vår tids viktigste lederegenskaper

brobygging

2. april i år skrev forbundsleder Audun Ingvartsen i Lederne at det er blitt en tøffere tone på norske arbeidsplasser. Halvparten av norske ledere og mellomledere mener arbeidslivet går i en mer autoritær retning. Makten samles på stadig færre hender, viser Norsk Ledelsesbarometer.

Brobygging er kanskje en av vår tids viktigste lederegenskaper. Det handler om at økt forståelse kan bidra til både forebygging og riktig håndtering av konflikter. Konstruktiv håndtering av uenighet kan også føre til økt kreativitet og stimulere til nytenkning og utvikling innad i en organisasjon.

Å være en brobygger handler om å skape bro mellom ulike mennesker og kulturer i en organisasjon. Selv har jeg i flere år vært opptatt av økumenisk samarbeid mellom ulike kirkesamfunn, først og fremst mellom den Ortodokse-, Norske-, og den katolske kirke.  Økumenikk handler om å fremme økt forståelse og samarbeid mellom ulike kirkesamfunn.

På samme måte må vi som ledere fremme økt samarbeid og dialog innad i en organisasjon og være gode brobyggere. Vi snakker om å skape verdifulle relasjoner på tvers av ulike avdelinger, synspunkter og ståsted. Som toppleder må man være et lim i organisasjonen, bidra til større forståelse for andres synspunkter og ståsted.  Å være toppleder handler om å være mer lyttende og mindre skråsikker i sin gjerning som leder. Det handler om å fylle et gap mellom ulike ytterpunkter i en organisasjon ved å skape engasjement, motivasjon og endringsvilje hos både ledere og medarbeidere slik at organisasjonen utvikler seg i en bærekraftig retning.

Leave a Reply