Å lytte krever tid, å forstå krever tid, å endre oppfatning krever tid. Tidsnød er vår tids største utfordringer.

t listen

Kommunikasjon er det som skjer mellom to mennesker som møtes

God kommunikasjon er preget av åpenhet og velvilje.

Som ledere bør vi ha som mål å snakke mindre enn vi lytter. Min mentor gjennom 12 år sa alltid det er en grunn til at vi har to ører og bare en munn. Derfor bør vi som ledere lytte dobbelt så mye som vi snakker. Det handler om å lytte og forsøke å forstå det som en kanskje ved første anledning ikke forstår.  Klarer vi å se ting i et større perspektiv og ikke bare det åpenbare? Som mennesker og i særdeleshet de av oss som er i ledende posisjoner er vi avhengig av å ha en god dialog med medarbeidere og andre for å kunne skape gode resultater.

De fleste lytter i dag ikke med hensikten å forstå; de lytter med hensikten å svare. Å lytte er en kunst, å tenke på hva en skal svare mens den andre personen forklarer sin ide, er ikke det samme som å lytte. Å lytte betyr; prosessering av det vi blir fortalt, kunne gi det en forståelse og at vi legger inn nok innsats til å forsøke å forstå hva som faktisk blir kommunisert. Evner vi å sette oss inn i og prøver vi å forstå en problemstilling utfra ett annet perspektiv enn vårt eget?

Gjennom å øve oss på å lytte kan vi klare utvide vårt eget verdensbilde og forstå at det ikke nødvendigvis er det ene rette. Dermed kan vi få et større perspektiv og kunne se en sak fra flere vinkler på tross at en kanskje har helt forskjellig syn på en sak i utgangspunktet. Det handler om å søke å forstå hverandre. Der vi i debatten gjerne vil vinne over hverandre, er målsettingen i dialogen å overvinne stereotypier og rett- og galt bildet hos oss selv. I forhandlinger forsøker en å oppnå enighet, mens gjennom dialogen er målet å forstå mer av det vi kanskje ikke er ening i. En bedre forståelse av den annen part blir også en dypere forståelse av seg selv. Dette betyr ikke det samme som lettvint relativisme. Jeg oppgir ikke det jeg holder for sant og rett, hvis ikke sterke grunner overbeviser meg. Men det betyr en selvinnsikt i at mine erfaringer er mine og det er min tolkning rett eller galt. På samme måte som de andre også har sine erfaringer og tolkninger. Hvis jeg hadde vært i deres sted, ville jeg antagelig ha tenkt det samme som dem. Det handler om å anstrenge seg for å forstå deres tenkemåte ut fra den erfaring og kompetanse de besitter. Ikke for ukritisk å overta den, men for å få et bredere perspektiv av virkeligheten og ikke bare ut fra ditt og mitt verdensbilde.

Å lytte krever tid, å forstå krever tid, å endre oppfatning krever tid. Tidsnød er vår tids største utfordringer.

 

Leave a Reply