Å leve for noe som er større enn seg selv

Å leve for noe som er større enn seg selv

Related image

Så blir de stående disse tre: Tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten.

«Du skal elske din neste som deg selv».

For meg handler det om å kunne leve for noe som er større enn meg selv. Jeg snakker om det å vise nestekjærlighet til våre medmennesker gjennom daglige møter oss mennesker imellom. Tenker på enkle ting som;

  • å møte andre med et smil
  • gi noen et klapp på skulderen
  • det å kunne le sammen
  • sist men ikke minst den dype samtalen
  • trøsten og oppmuntringen vi møter våre medmennesker med.

Nestekjærligheten er også det som gjør at noen går en ekstra mil og strekker seg langt i frivillig innsats for å hjelpe andre mennesker. Dugnadsånden er stor i Norge og dette er en ubetinget nestekjærlighet som bare gis og gis uten å forvente noe som helst tilbake. Hadde det ikke vært for alt det frivillige arbeidet som utføres i Norge hadde Norge vært et betydelig fattigere land. Det at flere er engasjert i frivillighet sier mye om en persons verdigrunnlag og viser interesse for andre enn bare enn seg selv.

Så hvem er altså vår neste?

«For jeg var sulten, og dere gav meg mat; jeg var tørst, og dere gav meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot meg; jeg var uten klær, og dere kledde meg; jeg var syk, og dere så til meg; jeg var i fengsel, og dere besøkte meg.»

Med andre ord må vi kanskje løfte opp blikket og se litt utover i vår travelhet for å kunne å kunne få øye på vår neste. I en travel og hektiske hverdag er vi kanskje nærmest oss selv, da er det kanskje ikke så lett alltid å legge merke til vår neste. Vi har alle godt av å engasjere oss frivillig, enten i lokale organisasjoner som mentor, besøksvenn, eller i skolen til våre barn eller andre aktiviteter.  Det å ha prosjekter som er større enn seg selv er både givende og utrolig viktig, og som mange i vår tid undervurderer betydningen av. Frivillighet har ikke bare en positiv effekt på samfunnet, men også på de mennesker som gir av seg selv og sin tid til frivillig arbeid.

Det å vise nestekjærlighet i hverdagen er en av bærebjelke i vårt samfunn, og det bidrar til å skape mer varme, inkludering og trygghet for både enkeltindivid og sist men ikke minst for samfunnet i særdeleshet. Det å tenke på andre og ikke bare seg selv er et valg.

Forskning underbygger og viser en sterk korrelasjon mellom lykke og det å bry seg om andre gjennom å arbeide som frivillig, både på samfunnsnivå og på individnivå, jf. professor Ruut Veenhoven ved Erasmus University Rotterdam i Nederland. Forskningen viser at lykke gjør folk mer aktive og sosiale, åpne og tillitsfulle. Mange har forpliktelser til jobb og familie, men de arbeider likevel frivillig fordi de er såpass aktive. De tilbringer mindre tid på å gruble over egen elendighet, og er mer optimistiske og kan derfor bruke energien sin mer effektivt ifølge professor Ruut Veenhoven.

Ingen kan sette seg til dommer over andre menneskers valg, kanskje har du ikke tid og energi akkurat her og nå til å gi av deg selv eller å være frivillig og det er helt ok. Kanskje er du den som skal ta imot akkurat nå, og da skal du gjøre det med god samvittighet. Vi har alle forskjellig bakgrunn og ulike ståsteder som alltid vil prege den enkelte av oss. Husk at alle og enhver må ivareta eget liv som det passer en selv. Det aller viktigste er at vi er ærlige mot oss selv, og tro mot de verdier vi ønsker skal prege våre liv.

Alle og enhver svarer for seg selv og sine valg, og ikke overfor noen andre.

Leave a Reply