«Å komme sammen, er begynnelsen. Å holde sammen, er framskritt. Å arbeide sammen, er suksess.» Henry Ford

Brobygging2

 

«Å komme sammen, er begynnelsen. Å holde sammen, er framskritt. Å arbeide sammen, er suksess.» Henry Ford

Som leder har jeg tror på det å være en brobygger både i næringslivet og innenfor det vi vi kaller økumenisk arbeid mellom kirker, kristne trossamfunn og organisasjoner både i Norge og internasjonalt. Det handler om å arbeide mot atskilthet og splittelse og fremme samhandling og fellesskap. Det handler om å se hverandre som medmennesker vise solidaritet og samfunnsengasjement for hverandres utfordringer og ståsteder selv om en skulle være uenig.

Å tenke at vi alle skal ha samme syn på ett og alt for å kunne samarbeide, er like håpløst som å si at alle skal være samstemte i absolutt alt. Derfor, mener jeg brobygging på tvers av kirkesamfunn er viktig.

Jeg tar tro på dialog og respekt for hverandre fremfor å hevde at man sitter på den ene fulle sannheten som mange i dag hevder de gjør. Jeg har tro på samarbeid, diakoni og engasjement i samfunnsspørsmål. Økumenisk samarbeid foregår på mange plan, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Det å kunne være en del av en fantastisk organisasjon som Frelsesarmeen er i mitt profane virke og i frivillig engasjement gjennom Den Norske Kirke, Den Koptiske kirke i Egypt, Ortodokse kirke i Georgia, Hellas og Russland og sist men ikke minst gjennom St. Hallvard gir dette meg innsikt og kunnskap på flere plan.

Vi lever i en verden som mange opplever som usikker, hvor vi daglig ser og hører i mediebildet om terrorhandlinger, flyktningsituasjonen, klimakrisen, sist men ikke minst Brexit.

Fremfor å snakke om å bygge murer som skaper adskillelse og splittelse må vi heller bygge broer som fremmer liv i fellesskap.

Det snakkes utrolig mye om bærekraft om dagen, det som er bærekraftig er å fremme likeverd, likestilling, fremme verdier som respekt, åpenhet, solidaritet, tro på internasjonalt samarbeid, omsorg for hverandre. I dag ser vi en større og større polarisering ofte målbåret i hatspråk og en oss mot dem-retorikk som spiller på frykt. Dette bidrar til å fremme større avstand og egoisme hvor vi blir oss selv nærmest. Gjennom økt samhandling og brobygging enten det er innenfor ledelse eller økumenisk arbeid bidrar samhandling til økt innsikt og gjensidig forståelse, også om de vanskelige spørsmålene hvor vi har ulikt syn.

Vi trenger flere brobyggere og vi trenger å styrke vår opplevelse av å være én menneskehet som deler én verden først da klarer vi å skape en bærekraftig verden og et samfunn for fremtiden!

 

Leave a Reply