Som leder er du en rollemodell om du vil eller ikke

Image result for rollemodell

I disse tider med ulike varslinger av ulik karakter til den ene skandalen etter den andre i de politiske miljøer. I min enfoldighet så fatter jeg fortsatt ikke at politikere og ledere ikke forstår at de er rollemodeller om de vil eller ikke.

Som leder vil dine medarbeidere være spent på hvilke verdier du står for og hvilke saker du synes er viktig. Personlig har jeg lagt vekt på å få frem viktigheten av mangfold og at teambygging er viktig og at vi som organisasjon aldri blir bedre enn det svakeste leddet i verdikjeden. Sist men ikke minst er det viktig for meg at vi har medarbeidere som trives og kan få utvikle seg. Dette er noe som jeg har forfektet i ulike fora og bruker enhver anledning til å minne om viktigheten av samarbeid.

Som leder bør man tenke gjennom sine verdier og hvilke man vil forfekte: Samarbeid, ærlighet, raushet, innsats, frihet, tillit, etc. Det forbauser meg at vi gang på gang ser at ledere og politikkere ikke ser ut til å forstå at de er roller modeller. Hvordan du som leder møter dine medarbeidere påvirker deres oppfatning av deg. Da må du være klar over hvem du er i møte med andre.

Som leder kan jeg mene så mye jeg vil om min egen lederstil. Det er mine medarbeideres vurdering som avgjør om jeg vil lykkes med å engasjere mine ansatte til fremragende prestasjoner eller ikke. Som leder må en gå foran som en troverdig rollemodell.

«stikker tungen sin ned i halsen min, mot min vilje», «Jeg har bekreftet at vi hadde sex og at begge hadde drukket alkohol» Dette er riktig nok eksempler fra den politikken. Dog stiller jeg meg spørsmål hvor er det blitt av en lederens selvinnsikt enten det er politisk eller fra arbeidslivet.

Som leder er man avhengig av tillit og det er medarbeidernes vurdering av lederen som teller og ikke lederens egenvurdering. Graden av samsvar mellom en lederes egenvurdering og deres medarbeideres vurdering reflekterer en leders selvinnsikt. En innsiktsfull leder viser god forståelse av egne behov, følelser, evner og atferd i tillegg til å være proaktive i sin mestring av utfordrende situasjoner.

I min yrkeskarriere har jeg skiftet mellom å være leder og medarbeider. Å være leder innebærer å ta på seg en rolle med mange ansvarsområder. Som medarbeider kan jeg konsentrere meg om å bygge egne styrker og ferdigheter.

Som ledere må jeg flytte fokus og ta ansvar for å bygge styrker og ferdigheter hos mine medarbeidere. Personlig mener jeg det er viktig at man som leder har et solid sett med grunnverdier, det samme er høye etiske standarder. Ved å være et godt forbilde gir du menneskene rundt deg en sterk indikasjon på hvordan du ønsker at ting skal være.

På samme måte som jeg ønsker at mine barn skal være høflige og omtenksomme overfor de de møter, så lærer jeg dem å alltid takke for seg når de har vært på besøk, takke for gaver og maten etc. Både som foreldre og ledere kan vi påvirke menneskers adferd gjennom hvordan vi selv håndterer menneskene rundt oss.

Leave a Reply