Norwegian articles

”Mennesker hater ofte hverandre fordi de frykter hverandre. De frykter hverandre fordi de ikke kjenner hverandre. De kjenner ikke hverandre fordi de ikke har kontakt med hverandre. De har ikke kontakt med hverandre fordi de lever atskilt.” Martin Luther King jr.

Etter gårsdagens hendelser vil jeg sitere; Martin Luther King jr. ”Mennesker hater ofte hverandre fordi de frykter hverandre. De frykter hverandre fordi de ikke kjenner hverandre. De kjenner ikke hverandre fordi de ikke har kontakt

Read more

Barnefattigdommen fortsetter å øke i Norge viser nye tall fra Bufdir og andelen barn som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt er mer enn tredoblet siden 2001. For tredje året på rad er Drammen den bykommunen med mest barnefattigdom – med en andel på 18,6 prosent.

Barnefattigdommen fortsetter å øke i Norge viser nye tall fra Bufdir og andelen barn som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt er mer enn tredoblet siden 2001. For tredje året på rad er Drammen

Read more
1 2 3 4 5 9