Norwegian articles

Barnefattigdommen fortsetter å øke i Norge viser nye tall fra Bufdir og andelen barn som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt er mer enn tredoblet siden 2001. For tredje året på rad er Drammen den bykommunen med mest barnefattigdom – med en andel på 18,6 prosent.

Barnefattigdommen fortsetter å øke i Norge viser nye tall fra Bufdir og andelen barn som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt er mer enn tredoblet siden 2001. For tredje året på rad er Drammen

Read more
1 2 3 4 5 9