Tiltros for Norge er et av verdens mest likestilte land har vi fortsatt en skjevfordeling med et kjønnsdelt arbeidsmarked. De største utfordringer finner vi i toppledergruppene der det kun er 20 prosent kvinner i de 200 største norske selskapene

Noen refleksjoner en lørdags morgen kl 05.30. Etter konsolideringen av fire regionale selskaper til en ny virksomhet styrt modell i selskapet jeg ble hentet inn for å lede, arvet jeg en ledergruppe bestående av syv

Read more
1 2